Vastaa Päijät-Hämeen liiton hyvinvointikyselyyn 26.9. mennessä

01.09.2021 08:16

Kategoria: Sosiaalipalvelut

TIEDOTE ASUKKAILLE SUUNNATUSTA HYVINVOINTIKYSELYSTÄ 1.9.2021

Mitkä asiat vaikuttavat hyvinvointiisi?

Miten hyvinvointiasi voitaisiin parantaa?

Hyvinvointikysely päijäthämäläisille Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on kuntien ja tulevien hyvinvointialueiden keskeinen tehtävä. Päijäthämäläisille sekä Myrskylän ja Pukkilan asukkaille suunnatulla hyvinvointikyselyllä kerätään asukkaiden kokemuksia ja näkemyksiä heidän hyvinvointiinsa vaikuttavista asioita, hyvinvointivajeista sekä siitä,miten asukkaiden hyvinvointia voitaisiin parantaa.

Miksi kysely asukkaille?

Tuloksia hyödynnetään erityisesti valmisteilla olevassa alueellisessa hyvinvointisuunnitelmassa sekävuonna 2023 käynnistyvän hyvinvointialueen suunnittelussa. Myös kunnat ja järjestöt voivat hyödyntää tuloksia omassahyte-työssään.Ilman asukkaille suunnattua kyselyä, käytettävissä oleva kokemustiedon määrä on rajallinen. Kokemustiedon tietopohjan kartuttamiseksi ja seurantatiedon saamiseksi kysely on tarkoitus toistaa vähintään kerran valtuustokaudessa. Tulokset julkistetaan vuoden 2021 loppuun mennessä Päijät-Hämeen liiton hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden edistämisen sivuilla.

Kyselyn ajankohta ja palkinnot

Kysely on avoinna 1.9.-26.9.2021 ja se on suunnattu 18 vuotta täyttäneille. Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10-15 minuuttia.Hyvinvointikysely toteutetaan Päijät-Hämeen liiton, Päijät-Soten sekä Sosiaalialan osaamiskeskus Verson yhteistyönä.Vastaukset käsitellään luottamuksellisesti eikä yksittäistä henkilöä voi tunnistaa aineistosta. Kaikkien vastanneiden ja yhteystietonsa jättäneiden kesken arvotaan yllätyspalkintoja. Vastaajien yhteystietoja ei yhdistetä vastauksiin ja yhteystiedot hävitetään heti kun arvonta on suoritettu. Voittajille ilmoitetaan henkilökohtaisesti.

Linkki kyselyyn
https://link.webropol.com/s/hyvinvointi-PH-21
 
 
Lisätietojakyselystä

Soili Saikkonen,
asiantuntija
Sosiaalialan osaamiskeskus
Versosoili.saikkonen@phhyky.fi
puh. 044482 3464

Saila Juntunen,
hyvinvointipäällikkö
saila.juntunen@paijat-hame.fi
puh. 044077 3002

Lisätietoja alueellisesta hyvinvointikertomuksesta ja -suunnitelmasta
Saila Juntunen
hyvinvointipäällikkö
puh. 044077 300

Kuvassa juliste Päijät-Hämeen liiton kyselystä. Tekstivastine uutisessa.