Vastaa kuntastrategiakyselyyn 14.11.2021 mennessä

22.10.2021 16:08

Kategoria: Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto

Iitin kuntastrategia 2021-2025 tehdään yhdessä!

Jokaisessa Suomen kunnassa on oltava kuntastrategia, jossa valtuusto päättää kunnan toiminnan ja talouden pitkän aikavälin tavoitteista. Kuntastrategian tulee perustua arvioon kunnan nykytilanteesta sekä tulevista toimintaympäristön muutoksista ja niiden vaikutuksista kunnan tehtävien toteuttamiseen. Iitin kuntastrategia toteutetaan yhteistyössä kunnan luottamushenkilöiden, henkilöstön, kuntalaisten, yritysten, yhteisöjen ja muiden kunnan sidosryhmien kanssa.

Kuntastrategiakysely

Vastaamalla tähän kuntastrategiakyselyyn, osallistut strategian sisältöjen ja painopisteiden määrittämiseen.Vastauksia käsitellään luottamuksella ja anonyymisti yhtenä kokonaisuutena.

Kyselyyn voi vastata 14.11.2021 saakka sähköisellä kyselylomakkeella. Siirry kyselyyn tästä >>

Kyselyyn voi myös vastata tulostamalla kyselyn ja toimittamalla paperisena Iitin kunnan asiakaspalvelupiste Iitti-pisteeseen: os. Kausansaarentie 3, 47400 Kausala tai postitse: Iitin kunta, PL 32, 47400 Kausala. Avoimiin kysymyksiin vastaamista voi jatkaa tulosteen kääntöpuolelle.

 Kiitos kun olet mukana Iitin kunnan elinvoiman ja vetovoiman kehittämisessä!


Kuntastrategiakyselyn löydät myös osoitteesta:

https://www.iitti.fi/kuntastrategia2021

 

Koristekuva.