Vastaa kunnan hankintoja ja kilpailutuksia koskevaan kyselyyn 20.9. mennessä

05.09.2023 12:16

Kategoria: Yrittäminen

Tiistaina 5.9. järjestetyn Iitin kunnan hankintainfon tarkoituksena oli avata paikallisille yrittäjille, mitä investointihankkeita kunnalle on tulossa lähivuosina, mistä niistä saa tietoja ja miten tarjouskilpailuihin voi osallistua. Tilaisuudessa esiteltiin mm. kunnan eri toimialojen tulevia kilpailutuksia ja kiinteistönhoidon pienhankintoja, sekä kerrottiin voimassa olevista puitesopimuksista ja vuositarjousten valintaperusteista. Lisäksi tilaisuudessa avattiin sivistystoimen osalta vuoden 2024 osalta laite- ja kalustehankintoja sekä koulukuljetuksen ja palvelu- ja asiointiliikenteen kilpailutusta ja sen menettelyjä.

Vastaa hankintoja koskevaan kyselyyn 20.9. mennessä

Avoimen hankintainfon lisäksi kunta kuulee markkinatoimijoita siitä, miten kunnan hankintoja voidaan kehittää. Kuuleminen toteutetaan kyselyllä jossa selvitetään, mitä kehityskohteita, ongelmia, ratkaisuja ja uusia ideoita markkinatoimijat haluavat tuoda esiin vuositarjouksia ja muita hankintoja kilpailuttaessa.

Kysely avoinna 20.9.2023 saakka. Vastaamaan pääset sähköisellä lomakkeella (linkki, webropol.fi).

Kunnan tulevat hankinnat

Tänä vuonna kunnanvaltuuston hyväksymä investointiohjelma sisältää merkittäviä yksittäisiä investointeja, kuten kirjaston peruskorjaus (v. 2023–2024), Peltohiiren päiväkodin laajennus (v. 2023–2024), vanhan kunnantalon peruskorjaus (v. 2023–2025), uuden Vuolenkosken päiväkodin (v. 2023–2024) sekä suurimpana hankkeena talonrakennuspuolella uuden Iitin koulukampuksen (v. 2023–2027). Yhteensä talonrakennuksen määrärahat vaihtelevat 1,5 miljoonasta eurosta 7,8 miljoonaan euroon vuosina 2023–2027.

Myös muussa julkisessa käyttöomaisuudessa on varattu määrärahaa yhteensä näinä vuosina 0,8 miljoonasta eurosta 1,5 miljoonaan euroon. Ohjelmassa on mm. katusaneerauskohteita (v.2023–2027), skeittialueen perusparannushanke (v. 2024) ja urheilukentän perusparannus (v. 2025).

Koulukuljetuksen ja asiointi- ja palveluliikenteen osalta kunnalla on sopimus 14 linjan osalta, joista yksi linja hoitaa palvelu-/asiointiliikennettä. Lisäksi yksi yhtiö hoitaa kouluruokakuljetuksia. Yhdeksän linjan sopimus päättyy kesällä 2024, viiden linjan sopimus päättyy kesällä 2025. Sopimuksissa on käytössä yhden tai kahden vuoden optio.

Vuoden aikana on tarkoitus arvioida nykyistä järjestelmää ja ryhtyä kehittämään palvelu-/asiointiliikennettä yhdistettynä muuhun joukkoliikenteeseen. Tavoitteena on palvelulla kunnan reuna-alueiden asukkaita.

Hankintojen tarjouspyynnöt Cloudia- ja Hilma-palveluissa

Iitin kunnan hankintojen tarjouspyynnöt julkaistaan pääsääntöisesti Cloudia-tarjouspalvelussa. Tarjouspalvelussa julkaistaan sekä pienhankinnat että kansallisen rajan ja EU-rajan kynnysarvon ylittävät hankinnat. Tarjouspalveluun pääset kunnan verkkosivujen kautta: iitti.fi/iitin-kunnan-hankinnat-tarjouspyynnot.

kuvituskuva.