Valtuustoseminaari: Sivistystoimen organisaatioon suunnitteilla muutoksia, HYTE-työ korostuu

26.05.2023 13:56

Kategoria: Palvelut

Iitin kunnanvaltuusto kokoontui 16.5.2023 seminaariin, jossa teemana oli sivistyspalvelujen organisaatioselvitys.

Valtuustoseminaarissa käsiteltiin FCG Oy:n johdolla sivistyspalvelujen organisaatiorakennetta. Vuoden 2023 alusta sivistyspalvelut ovat olleet kunnan suurin toimiala. Lukion, perusopetuksen, varhaiskasvatuksen ja kansalaisopiston lisäksi siihen kuuluvat kirjasto- ja kulttuuripalvelut sekä vapaa-aika- ja nuorisopalvelut. Hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseen liittyvä suunnittelu- ja koordinaatiotyö sijoittuu myös sivistyspalvelujen toimialalle, mutta sen rooli on toistaiseksi ollut jäsentymätön ja asema epäselvä koko kuntaorganisaation läpäisevänä toimintana.

Muutostarve on tunnistettu jo nykyisessä kuntastrategiassa ja sivistyspalvelujen organisaatiota on ryhdytty tarkastelemaan, jotta myös Iitin kunta muun pystyy vastamaan tulevaisuuden tarpeisiin. Alustavaa keskustelua aiheesta käytiin jo syksyn 2022 valtuustoseminaarissa Tampereella. Pohjaksi oli laadittu vaihtoehdot: nykyinen organisaatiomalli, päällikkömalli, jossa HYTE-työtä olisi nostettu toimialan sisällä sekä vaihtoehto toimialan jakamiseksi kahteen osaan.

Vaihtoehtoja ja vaikutuksia selvitettiin laajasti

Selvitystyötä tehtiin haastattelemalla henkilöstöä ja luottamushenkilöjohtoa. Haastatteluissa kysyttiin näkemyksiä sivistys- ja hyvinvointipalvelujen onnistumisiin, haasteisiin, HYTE-työn organisoimiseen ja kehittämisideoihin. Lisäksi haastattelujen yhteydessä haastateltaville esiteltiin kolme vaihtoehtoista organisointimallia ja pyydettiin haastateltavien näkemystä parhaimmasta mallista.

Osana selvitystä toteutettiin myös benchmarking vastaavantyyppisiin kuntiin. Vertailukuntina olivat Laitila, Asikkala, Suonenjoki, Muhos, Liperi, Pälkäne ja Vesanto.

Seminaarissa käsiteltiin FCG:n johdolla selvitystyön tuotoksia Iitin organisaation vahvuuksien ja heikkouksien näkökulmasta sekä vaikutusarvioita eri näkökulmista: vaikutukset kuntalaisiin, henkilöstöön, talouteen sekä johtamiseen. Valtuutetut saivat ryhmätöiden avulla antaa omia evästyksiään eri vaihtoehtojen kannalta merkityksellisistä seikoista.

Neljäs organisoitumismalli sai eniten kannatusta

Eniten kannatusta valtuustoseminaarissa sai selvitystyön aikana muotoutunut uusi vaihtoehto, jossa sivistyspalvelujen toimiala jaettaisiin kasvatuksen ja opetuksen toimialaan (lukio, perusopetus ja varhaiskasvatus) ja hyvinvoinnin toimialaan, johon kuuluisivat kaikki muut toiminnot mukaan lukien kansalaisopisto. Hyvinvoinnin toimialalle sijoittuisivat myös aiemmin vähemmän esillä olleet kunnan tehtävät osallisuuden edistämisessä, järjestöyhteistyössä sekä maahanmuuttoon ja kotoutumiseen liittyvissä asioissa. Arviona on, että malli on toteutettavissa sisäisin järjestelyin.

Päätöksiä odotetaan jo kesäkuussa

Sivistyspalvelujen organisaation kehittämisen seuraavassa vaiheessa kunnanhallitus tekee valtuustolle konkreettiset esitykset etenemismallista ja tarvittavista muutoksista hallintosääntöön. Johtamisjärjestelmän ja organisaation osalta päätöksiä tehdään todennäköisesti jo kesäkuussa niin, että sisällöllistä kehittämistä päästään tekemään viimeistään syksyn aikana.

Lisätietoja:

Eemeli Lehtinen, Valtuuston puheenjohtaja p. 045 133 4535 eemeli.lehtinen@iitti.fi

Atte Savelainen, Hallituksen puheenjohtaja p. 040 577 9712 atte.savelainen@iitti.fi

Jarkko Salonen, Kunnanjohtaja  p. 040 726 2990 jarkko.salonen@iitti.fi

Valtuustosali