Uusi yksityistielaki korvaa vanhan lain yksityisistä teistä 1.1.2019

25.06.2019 11:45

Kategoria: Asuminen ja ympäristö

Kunnan tielautakunnalle aiemmin kuuluneet yksityistielain mukaiset tehtävät siirtyvät pääasiassa Maanmittauslaitoksen hoidettavaksi 1.1.2019 alkaen 

Maanmittauslaitos palvelee yksityistieasioissa. Viranomaisneuvonta on maksutonta. Aikaa vievät selvittelytyöt ovat maksullista palvelua.

Tiedusteluihin vastaa Maanmittauslaitoksen asiakaspalvelu, yhteystiedot:

MML:n asiakaspalvelu (valtakunnallinen) puh. +358 29530 1110 /+358 29530 1120 (svenska)
asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi


Yksityistietä koskevat toimitushakemukset toimitetaan jollain seuraavista yhteystiedoista:

sähköpostitse toimitushakemukset@maanmittauslaitos.fi
Turvaposti-palvelu, isot liitetiedostot ja salattu sähköposti (liitetiedoston maksimikoko 50 Mt)
postitse Maanmittauslaitos / Toimitushakemukset, PL 1005, 33101 Tampere


Tiekuntien päätökset uusista vastuuhenkilöistä sekä tiekunnan päätös tiekunnan perustamisesta, tiekunnan tien uudesta ulottuvuudesta sekä säännöistä tehdään jollain seuraavista yhteystiedoista:

Maanmittauslaitoksen verkkosivujen kautta web-lomakkeella https://www.maanmittauslaitos.fi/lomakkeet/tiekunnan_yhteystiedot
Sähköisesti osoitteella: rekisteriasiat@maanmittauslaitos.fi
Postitse osoitteella Muut hakemukset, PL 1007, 00521 Helsinki

Yksityistietietojen ilmoittaminen Digiroadiin
Yksityistielain (560/2018) myötä Yksityistiekunnilla on vuodesta 2019 alkaen velvollisuus toimittaa Väylän Digiroad-järjestelmään tien liikenteenohjaukseen liittyvät tiedot. Yksityisteiden valtionavustuksen saamisen yhtenä edellytyksenä on, että tiekuntaa ja yksityistietä koskevat tiedot ovat Digiroadissa ajantasaiset. Tietoja ei saada Digiroadiin mistään muualta kuin yksityistiekunnilta ja yksityistieosakkailta. Yksityisteille ei ole lähtökohtaisesti aineistossa ilmoitettuna mitään tietoja, jos tiekunta ei ole sitä itse aiemmin tehnyt. 

Väylä

LUE KOKO TIEDOTE TÄÄLTÄ

yksityistie