Työllisyyspalvelut

Työttömille:

Kunnan työllisyyspalveluiden tehtävänä on tukea pitkään työtä hakeneiden työllistymistä ja työelämäosallisuutta sekä yritysyhteistyötä. 

Työhön ja työllistymiseen tähtääviä palveluita tarjotaan ensisijaisesti kunnan pitkäaikaistyöttömille. Niin ikään työttömät sekä työttömyysuhan alla olevat saavat tarvittaessa neuvontaa ja ohjausta tilanteeseensa.

Yrityksille:

Palvelu tarjoaa paikallisille yrityksille, yhdistyksille sekä järjestöille tukea henkilöstötarpeiden ratkaisemiseksi, kuten tiedottaminen työnantajien palveluista ja palkkaustukimuodoista sekä avustaminen rekrytointiin liittyvissä asioissa.  

Työllisyyspalveluihin voi hakeutua TE-toimiston, työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP), sosiaalipalveluiden, muiden yhteistyötahojen ja työnhakijan/yritysten omasta aloitteesta. 

Työelämään johtava polku voi sisältää yksilöllisten tarpeiden mukaan esimerkiksi:

  • kuntouttavaa työtoimintaa
  • työkokeilua
  • palkkatuettua työtä
  • vakuutusyhtiöiden kautta toteutuvaa kuntoutus- tai työkokeilua
  • työelämään tutustumista, TET harjoittelua

Työllisyyspalvelut toimivat yhteistyössä julkisten palveluiden, yritysten, yhdistysten sekä oppilaitosten kanssa. Monien ihmisten ovet kohti työelämää ovat auenneet yksilöllisen ja asiakaslähtöisen tuen myötä sekä hyödylliseksi koettujen työjaksojen jälkeen.

Sopimalla tapaaminen työllisyyspalveluiden työntekijän kanssa, käynnistyy yhteistyö.

Yhteystiedot:

työllisyyskoordinaattori Tanja Tuomi

puh. 0407014227    

tanja.tuomi@iitti.fi


Nuorten työpaja

Nuorten työapaja on tarkoitettu 16-29 vuotiaille iittiläisille nuorille, jotka etsivät suuntaa elämälleen. Avun tarve voi koskea mm. arjenhallintaa, työllistymistä tai koulutukseen hakeutumista. Jokaisella nuorella on omat yksilölliset haasteensa. Niitä ratkotaan yhdessä yksilövalmentajan kanssa.

Nuorten työpajan fyysinen sijainti on Iitin Toimintakeskuksen yhteydessä osoitteessa Rautatienkatu 20, 47400 Kausala. Pajalla on mahdollisuus tutustua esimerkiksi puu- ja käsitöihin. Myös myyntityön harjoittelu onnistuu pajan myymälässä.

Työvalmennus nuorten työpajalle tulee PH-hykyltä, jonka kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä. Rajoitteena Toimintakeskukselle pääsemiseksi on 18 vuoden ikä, mutta nuorten työpajaa kehitetään siihen suuntaan, että sen toiminta ei keskity pelkästään Toimintakeskukselle. Yksilövalmennusta voi siis saada myös fyysisen pajan ulkopuolella, jolloin myös alle 18-vuotiaat ovat palvelun piirissä.

Yhteistyötä tehdään laajalla otteella eri tahojen kanssa. Näitä ovat mm. koulut, työvoimaviranomaiset, etsivänuorisotyö ja niin edelleen.

Ota rohkeasti yhteyttä