Työllisyyspalvelut

Työllisyyspalveluihin voi hakeutua TE-toimiston, työllistymistä edistävän monialaisen yhteispalvelun (TYP), sosiaalipalveluiden, muiden yhteistyötahojen ja työnhakijan/yritysten omasta aloitteesta. 

Työelämään johtava polku voi sisältää yksilöllisten tarpeiden mukaan esimerkiksi:

  • kuntouttavaa työtoimintaa
  • työkokeilua
  • palkkatuettua työtä
  • vakuutusyhtiöiden kautta toteutuvaa kuntoutus- tai työkokeilua
  • työelämään tutustumista, TET harjoittelua


Työllisyyspalvelut toimivat yhteistyössä julkisten palveluiden, yritysten, yhdistysten sekä oppilaitosten kanssa. Monien ihmisten ovet kohti työelämää ovat auenneet yksilöllisen ja asiakaslähtöisen tuen myötä sekä hyödylliseksi koettujen työjaksojen jälkeen.

Sopimalla tapaaminen työllisyyspalveluiden työntekijän kanssa, käynnistyy yhteistyö.


Työttömille:

Kunnan työllisyyspalveluiden tehtävänä on tukea pitkään työtä hakeneiden työllistymistä ja työelämäosallisuutta sekä yritysyhteistyötä. 

Työhön ja työllistymiseen tähtääviä palveluita tarjotaan ensisijaisesti kunnan pitkäaikaistyöttömille. Niin ikään työttömät sekä työttömyysuhan alla olevat saavat tarvittaessa neuvontaa ja ohjausta tilanteeseensa.


Yrityksille:

Palvelu tarjoaa paikallisille yrityksille, yhdistyksille sekä järjestöille tukea henkilöstötarpeiden ratkaisemiseksi, kuten tiedottaminen työnantajien palveluista ja palkkaustukimuodoista sekä avustaminen rekrytointiin liittyvissä asioissa.  


Yhteystiedot:

Tanja Tuomi
työllisyyskoordinaattori
puh. 0407014227    
tanja.tuomi@iitti.fi

Tiina Salminen
työnsuunnittelija
puh. 0401833477 
tiina.salminen@iitti.fi