Tonteilta tiealueelle ulottuvat puut, oksat ja pensaat

08.09.2020 13:21

Kategoria: Asuminen ja ympäristö

Iitin kunnan Tekniset palvelut muistuttaa Teitä kiinteistön velvollisuudesta huolehtia tontin ulkopuolelle kasvavien puiden ja pensaiden siistinä pidosta.

Iitin kunnan rakennusjärjestyksen 3 luvun kohdan 3.6 Aitaaminen mukaan:

Puu- tai pensasaita on istutettava siten, että niiden oksisto ja juuret pysyvät omalla tontilla. Aidan kunnossapito on voitava suorittaa omalla tontilla pysyen.

Pyydämme Teitä poistamaan tontilta katualueelle kasvavat liikenneturvallisuutta ja/tai kunnossapitoa haittaavat puiden ja pensaiden oksat kahden viikon kuluessa tämän muistutuksen päiväyksestä. Ajoradalla vapaan kulkukorkeuden tulisi olla 4,5 metriä ja kevyenliikenteenväylillä 3,6 metriä. Sivusuunnassa vapaan leveyden vähimmäismäärän suositellaan olevan 0,5 m liikennöidyn alueen reunasta.

tiealue