Osallistuvan budjetoinnin ideoiden äänestys käynnissä 30.4. saakka

06.04.2023 12:35

Kategoria: Asuminen ja ympäristö Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto

Mihin sinä käyttäisit 15 000 euroa Kausalan keskustan alueella? Osallistuvan budjetoinnin puitteissa Kausalan keskustan alueen viihtyisyyskohteisiin saatiin viime vuoden aikana useita ehdotuksia ja ideoita. Kaikki ehdotukset eivät mahtuneet viimevuotiseen osallistuvan budjetoinnin määrärahaan, joten kunnan talousarviossa Kausalan keskustan viihtyisyyskohteiden määrärahasta 15 000 euroa käytetään osallistuvan budjetoinnin keinoin vielä tänäkin vuonna. Keskustan kehittämisen työryhmä on arvioinut ehdotuksia ja nostanut äänestykseen määrärahaan sekä kunnan toimivaltaan sopivia ehdotuksia ja ideoita.

Ideoiden äänestys käynnissä

Ideoiden äänestys on käynnissä sunnuntaihin 30.4. saakka. Tänä vuonna mukana äänestyksessä on suurempia kokonaisuuksia kuin viime vuonna. Äänestyksessä voit valita yhden tai useamman idean, jolle haluat antaa äänesi. Äänestyksessä esitetyt kustannukset ovat osin arvioita toteutuskustannuksista, joita tarkennetaan toteutettavien kohteiden edetessä. Äänestyksen voittaneet ja määrärahaan sopivat kohteet toteutetaan loppuvuoden aikana. 

Äänestää voit sähköisellä lomakkeella: https://link.webropol.com/s/osallistuva-budjetointi2023, paperisia äänestyslomakkeita voi täyttää ja palauttaa Iitin kunnan asiakaspalvelupiste Iitti-pisteeseen kirjastolla (Kausansaarentie 3, 47400 Kausala).

Kohteita kehitetään ideoiden ja palautteiden perusteella määrärahan mukaisesti 

Jokainen viime vuoden aikana annettu idea ja palaute on tärkeä, ja siksi jo annetuista ideoista koettiin tärkeäksi nostaa vielä tänä vuonna uusia kohteita osallistuvan budjetoinnin äänestykseen, jotta jo ehdotettuja ideoita saadaan toteutettua mahdollisimman monipuolisesti. Äänestyksen mukaisien toteutuksien lisäksi keskustan viihtyisyyskohteiden määrärahoista on budjetoitu yhteensä 15 000 euroa torin myyntikojuihin, joita on toivottu niin osallistuvan budjetoinnin kyselyssä kuin toritapahtumien yhteydessä tapahtumakävijöiden ja tapahtumajärjestäjienkin toimesta. Torin myyntikojujen lisäksi määrärahaa käytetään torin kameravalvonnan ja ajoesteiden asennustöiden viimeistelyyn.  

Äänestyksestä poisjääneiden kohteiden osalta idea tai ehdotus on ylittänyt osallistuvan budjetoinnin määrärahan, tai kohde tai idea ei ole ollut kunnan toimivallassa tai kuulu kunnan tehtäviin. Määrärahan ylittäviä kohteita ovat koirapuisto ja liikennepuisto. Torikahvila, keskustan yksityisomisteiset kiinteistöt/liiketilat ja alikulkutunnelien maalaaminen eivät kuulu kunnan tehtäviin tai kohde jää kunnan toimivallan ulkopuolelle. Äänestyksen ulkopuolelle jäävät kohteet ja ideat ovat kunnan toimialojen tiedossa, ja ideoita ja kohteita pyritään kehittämään ja edistämään mahdollisuuksien mukaan omina hankkeinaan tulevaisuudessa.

Uusien ehdotusten keruu käynnistetään vuoden lopussa 

Osallistuvan budjetoinnin tarkoituksena on osallistaa kunnan asukkaat mukaan keskusteluun, suunnitteluun ja päätöksentekoon yhteisten verovarojen käytöstä. Iittiläiset ideoivat ja ehdottavat, sekä äänestämällä päättävät, miten rahaa käytetään asukkaiden hyvinvoinnin ja alueen elinvoiman parantamiseen. 

Uusia ehdotuksia ja ideoita kerätään vielä tämän vuoden lopulla. Ideoidenkeruun tarkoituksena on valmistella uudet tuoreet ehdotukset talousarvion valmistelun yhteydessä, jossa osallistuvalle budjetoinnille määritellään määräraha sekä toteuttava toimiala. 

kuvituskuva.