Liikunta-, harrastus- ja virkistystilojen sulkumääräys jatkuu 9.2.2022 asti

26.01.2022 08:15

Kategoria: Terveyspalvelut Sosiaalipalvelut Palvelut Liikunta ja ulkoilu

Liikunta-, harrastus- ja virkistystilojen sulkumääräys

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on tehnyt 25.1.2022 jatkopäätöksiä koronarajoituksista Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirien alueille. Päijät-Hämeessä tilanne jatkuu yhä vaikeana: sairaaloissa on huomattavan suuri kuormitus ja hoitohenkilöstöstä on vajetta. Tämän vuoksi täysimittainen sulkupäätös arvioidaan sairaanhoitopiirin lausunnon valossa edelleen välttämättömäksi. Uusi päätös on Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueella voimassa 27.1.-9.2.2022, ja se koskee kaikkia seuraavia liikunta-, urheilu-, huvi- tai virkistystoimintaan käytettäviä tiloja:

  • sisätilat, joita käytetään joukkueurheiluun, ryhmäliikuntaan, kontaktilajien harrastamiseen ja muuhun vastaavaan urheiluun tai liikuntaan
  • kuntosalit ja muut vastaavat sisäliikuntatilat
  • yleiset saunat ja uimahallien, maauimaloiden, kylpylöiden allastilat sekä niiden välittömässä yhteydessä olevat pukuhuonetilat
  • tanssipaikat ja kuorolaulutoimintaan, harrastajateatteriin sekä muuhun vastaavaan ryhmäharrastustoimintaan käytettävät tilat
  • huvi- ja teemapuistot, tivolit sekä eläintarhojen sisätilat
  • sisäleikkipuistot ja sisäleikkipaikat
  • kauppakeskusten yleiset oleskelutilat pois lukien vähittäiskaupan liiketilat ja palvelujen tarjoamiseen käytettävät tilat sekä kulku niihin.

Suljetuiksi määrätyissä tiloissa voi jatkaa vuonna 2003 ja sen jälkeen syntyneiden lasten ja nuorten ohjattua harrastustoimintaa. Toiminnassa tulee huomioida osallistujien terveysturvallisuus. Tiloja voi käyttää myös lakisääteisiin palveluihin, esimerkiksi lääkinnälliseen kuntoutukseen, koulujen liikuntaopetukseen ja koronarokotusten järjestämiseen.

Tilojen sulkupäätökset eivät ulotu ammattiurheiluun eivätkä yksityis- tai perhe-elämän piiriin kuuluvaan toimintaan.

Aluehallintovirasto huomioi päätösten sisällössä sairaanhoitopiirin lausunnon alueen epidemiatilanteesta ja valtakunnallisen tartuntatautien torjunnan ohjauksen. Virasto määrää rajoituksia silloin, kun ne arvioidaan välttämättömiksi ja oikeasuhtaisiksi keinoiksi epidemian leviämisen hillitsemisessä. Rajoituksia puretaan tai lievennetään siinä vaiheessa, kun tiukat rajoitukset eivät ole enää välttämättömiä.

Kokoontumisrajoitukset

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on päättänyt lisäksi jatkaa Päijät-Hämeen sairaanhoitopiirin alueen kokoontumisrajoituksia ajalle 27.1.-19.2.2022. Sisätiloissa voi järjestää korkeintaan 10 henkilön ja ulkotiloissa korkeintaan 50 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia.

Myös kokoontumisrajoitusten välttämättömyyttä arvioidaan tiiviisti alueellisissa koronaryhmissä. Jos rajoituspäätökset eivät ole enää välttämättömiä, aluehallintovirasto kumoaa ne välittömästi.

Aluehallintoviraston kokoontumisrajoitukset eivät koske yksityistilaisuuksia, kuten perhejuhlia. Näiden järjestämisessä on syytä noudattaa sairaanhoitopiirin tai kunnan antamia suosituksia.

Lisätietoja:

Tiedote, aluehallintovirasto: Etelä-Suomen aluehallintovirasto lieventää Kanta-Hämeen tilojen sulkumääräystä, Päijät-Hämeessä sulkupäätöstä yhä välttämätön jatkaa nykyisellään – Uudenmaan tilanne arvioitavana tällä viikolla >>

kuvituskuva.