Kunnanjohtaja Riku Rönnholm on irtisanoutunut kunnanjohtajan virasta ja siirtyy KymiRingin toimitusjohtajaksi

09.04.2021 14:50

Kategoria: Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto

Iitin kunnanjohtaja Riku Rönnholm on irtisanoutunut kunnanjohtajan virastaan. Viimeisen viranhoitopäivänsä 31.5. jälkeen Rönnholm aloittaa KymiRingin toimitusjohtajana kesäkuun alussa.  

Rönnholm on toiminut Iitin kunnanjohtajana runsaat seitsemän vuotta. Rönnholm kertoo näiden vuosien olleen ennen kaikkea antoisia, mutta samalla mielenkiintoisia ja haastavia. Hänellä ollut etuoikeus saada olla tekemässä niin isompia kuin pienempiäkin hankkeita osaavassa sekä asioita eteenpäin vievässä ja kehittävässä kunnassa. Rönnholm on kiitollinen siitä, että hänellä on ollut mahdollisuus työskennellä kunnanjohtajan tehtävässä aikana, jona on toteutunut useita kunnan kannalta merkittäviä pitkälle tulevaisuuteen vaikuttavia hankkeita. Merkittävimpinä hän mainitsee maakunnanvaihdon Päijät-Hämeeseen sekä KymiRing-projektin ja Kimolan kanavan valmistumisen, jotka molemmat tuovat hyviä mahdollisuuksia Iitin elinkeinoelämälle. Kuluneisiin vuosiin on mahtunut myös useita pienempiä onnistumisia, joilla yhdessä kunnan työntekijäorganisaation ja luottamushenkilöiden kanssa on parannettu kuntalaisten peruspalveluja ja hyvinvointia.  

On ollut kunnia saada työskennellä Iitin kunnanjohtajana. Kunnan organisaatiossa kuntalaisille palveluita tuottaa osaava ja työhönsä sitoutunut henkilöstö, jota on ollut ilo johtaa.

Kokoisekseen kunnaksi Iitillä on monia vahvuuksia, joita isommiltakin kunnilta puuttuu kuten hyvä työpaikkaomavaraisuus, alueellisesti verrattuna alhainen työttömyysaste ja viimevuosina toteutuneiden suurten hankkeiden mukanaan tuomat uudet yrittämisen ja yritystoiminnan mahdollisuudet. Näiden päälle on hyvä rakentaa entistä elinvoimaisempaa kuntaa.

Edellä mainittuja rakennusalustoja tärkeämpiä ovat kuitenkin rakentajat; kuntalaiset. Kun seitsemän vuotta sitten tulin Iittiin, kiinnitti ulkopuolelta tulevan huomion ensimmäiseksi kunnassa vallitseva yrittäjähenkisyys, yhteisöllisyys, yhdessä tekemisen kulttuuri ja kotiseutuidentiteetti. Ne ovat edelleen sellaisia elementtejä, joiden päälle kunnan tulevaisuutta on hyvä rakentaa. Vaikka kaikesta ei aina oltaisikaan samaa mieltä, voidaan asioita silti viedä eteenpäin, jos pääsuunta on yhteinen.

Jätän kunnanjohtajan tehtävän osin haikein mielin, mutta toisaalta iloisena siitä, että saan jatkossakin olla omalta osaltani mukana rakentamassa elinvoimaista Iittiä.

- Riku Rönnholm

kuvassa kunnanjohtaja Riku Rönnholm