Kausalan keskustan alueen kehittämisen osallistuvan budjetoinnin äänestystulos selvillä

08.06.2022 15:44

Kategoria: Asuminen ja ympäristö

Kausalan keskustan alueen viihtyisyyden tilaa ja kehitysehdotuksia kartoitettiin keväällä 2022 asukaskyselyllä. Kyselyyn annettiin yhteensä 77 vastausta. Saatujen vastausten perusteella koostettiin jatkoäänestys, jossa kuntalaiset pääsivät äänestämään määrärahan mukaisesti kehitettäviä kohteita. Äänestykseen osallistui 152 iittiläistä, kiitos kaikille kyselyyn ja äänestykseen vastanneille!

Kausalan keskustan alueen viihtyisyyskohteita kehitetään Iitin kunnanvaltuuston 14.12.2021 § 67 hyväksymällä 30 000 € määrärahalla vuoden 2022 aikana. Määrärahan ylittäviä ehdotuksia kootaan tulevien vuosien yleissuunnitelmaan ja niitä pyritään toteuttamaan omina hankkeinaan. Kyselyssä ja äänestyksessä kehitettäväksi valittujen kohteiden lisäksi yleisilmettä tullaan kohentamaan yleisellä siistimisellä, kesäkukilla, istumapaikkojen parantamisella sekä kunnan omien kiinteistöjen yleisilmettä ehostamalla.
Alueen kehittämistä tehdään kunnan omien kiinteistöjen ja yhteistyössä yksityisten kiinteistöjen omistajien, Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen, VR:n, seurakunnan sekä yhdistysten kanssa.

Viihtyisyyttä parannetaan ja kausivalaistusta lisätään

Kyselyn vastausten perusteella viihtyisiksi kohteiksi koetaan vapaa-aikakeskus Ravilinnan ja kirjaston ympäristöt sekä uusi Eerolantien liikuntapuisto. Eniten kehittämistä kaipaaviksi alueiksi koetaan Kausalan tori, linja-autoaseman ympäristö sekä puistoalueet, joiden viihtyisyyteen ja toiminnallisuuteen toivotaan parannusta. Kehitettävien kohteiden lisäksi erilaisten tapahtumien on koettu myös tuovan elinvoimaa ja vireyttä keskustaan.

Torin esiintymislava on tärkeässä roolissa tapahtumien järjestämisessä ja torin viihtyisyydessä. Viihtyisyyden parantamiseksi ja tapahtumien järjestämisen tukemiseksi kuntalaiset pääsivät äänestämään vanhan esiintymislavan kunnostuksen ja uuden avomallisen esiintymislavan väliltä. Kuntalaisten mielipide oli selkeä, 81 % äänistä annettiin vanhan esiintymislavan kunnostamiselle. Esiintymislavan kunnostustyöt on aloitettu toukokuun 2022 aikana, ja kunnostettu esiintymislava on käytettävissä tulevan kesän tapahtumissa.

Kausalan keskustan ja torin alueen yleisilmeeseen ja somistukseen toivottiin kyselyn perusteella parannuksia. Kuntalaiset toivoivat keskustan alueen yleisilmeessä näkyvän enemmän kukkia ja istutuksia, kirkkaita kausivaloja ja siistiä yleisilmettä. Myös istuma-alueet, penkit ja levähdyspaikat olivat kuntalaisten toiveissa. Iitti tunnetaan nykyisin sinivihreästä värimaailmasta, mutta perinteinen, Iitille ominainen punainen väri näkyy edelleen kunnan katukuvassa. Äänestys yleisilmeessä ja somistuksissa käytettävistä väreistä oli tiukka. 56 % äänestäneistä toivoi värikkyyttä, 44 % toivoi käytettävän yhtenäisiä värisävyjä, kuten Iitille perinteistä punaista väriä. Uusia värikkäitä ruukkuja viedään torille jo kesäkuun alussa.

Penkkejä ja istuma-alueita lisätään muun muassa uuden kunnantalon edustalle sekä Keskuspuistoon. Äänestyksessä 65 % vastanneista toivoi uuden kunnantalon edustalle rakennettavan kesäolohuone pelkistetyn oleskelualueen sijaan. Keskuspuiston viihtyisyyttä kartoitettaessa valittavana oli viherpuistomaisen miljöön säilyttäminen tai kulttuuritoimintaa tukevien toiminnallisuuksien lisääminen. Äänestys oli hyvin tasainen: viherpuistomainen miljöö sai 49 % äänistä, toiminnallisuuksien lisääminen puistoon 51 % äänistä. Äänestystuloksen ollessa tasainen, pidetään Keskuspuisto viherpuistona, mutta puistoon lisätään muun muassa piknikpaikkoja.

Perinteiset kausivalot olivat kuntalaisten mieleen. Jatkoäänestyksessä tiedusteltiin kuntalaisten toiveita suuremman valoinstallaation ja perinteisten kausivalojen väliltä. Äänestystulos oli selkeä: 67 % toivoi keskustan alueelle lisää perinteisiä kausivaloja esimerkiksi puihin ja lyhtypylväisiin ripustettaviksi.

Ehdotuksia kartoitetaan myös tulevaisuudessa toteutettaviksi

Toiminnallisuutta lisätään myös Iitin linja-autoaseman asfaltoidulle alueelle. Linja-autoaseman alueen viihtyisyyden parantamiseksi toivottiin yleisilmeen siistimistä, värikkäitä istuksia sekä toiminallisuuksien tai oleskelualueiden lisäämistä. Linja-autoaseman toiminnallisuuksia toteutetaan yhdessä kuntalaisten äänestyksen ja rakennuksen yrittäjän kanssa. Äänestyksessä 55 % annetuista äänistä sai minigolf 55 %, skeittipuisto / Pumptrack 44 % ja katukoris 43 % äänistä.

Katukoris ja Pumptrack ylittävät Kausalan keskustan alueen kehittämiseen valtuuston hyväksymän määrärahan. Skeittiparkki sijaitsee nykyisin Ravilinnan vapaa-aikakeskuksen ulkoalueella. Skeittiparkilla järjestettiin 27.5. kaikille avoin suunnittelutuokio ja skeittialuetta kehitetään tulevaisuudessa omana hankkeenaan. Pumptrack -radan rakentamista Ravilinnan läheisyyteen voidaan tarkastella Ravilinnan alueen kokonaistarkastelun yhteydessä. Pumptrack -radan käsittely jatkuu valiokunnissa aiemmin tehdyn aloitteen johdosta.

Myös koirapuistoa on toivottu Kausalan keskustan alueelle, ja toiveet koirapuiston rakentamisesta ja sen keskeisestä sijainnista nousivat esille myös Kausalan keskustan alueen kehittämiskyselyssä.

Tiedustelut koirapuiston ylläpitäjäksi

Koirapuiston rakentamisesta on annettu tasaiseen tahtiin palautetta, sekä asiaa on käsitelty aikanaan teknisessä lautakunnassa ja sittemmin valiokunnissa. Vuonna 2019 koirapuistolle osoitettiin rakennuspaikka Käpytien pohjoispuolella olevalle ET-1 / VL-alueelle Kausalan Myllytöyryssä, ydinkeskustan alueelle rakennusluvan saaminen koirapuistolle ei ole realistisesti mahdollista huomioiden muu maankäyttö asemakaavoitetulla keskusta-alueella.

Koirapuiston rakentamista varten Iitin kunta on käynnistänyt tiedustelun, jossa haetaan koirapuistolle ylläpitäjää. Ylläpitäjänä voi toimia rekisteröitynyt yhdistys.

Tiedustelut koirapuiston ylläpitäjäksi voi osoittaa:

Harri Hoffren,
tekninen johtaja, Iitin kunta
harri.hoffren@iitti.fi / puh. 0404854037

tai

Maritta Vuorinen,
puutarhuri, Iitin kunta
maritta.vuorinen@iitti.fi / puh. 0405724653

kuvituskuva.