Katualueiden lunastus vireillä Karjalaiskylässä (Karjalaistie, Vossikankuja, osa Hoijakantiestä, osa Tuurinkorventiestä)

27.06.2022 14:42

Kategoria: Tontit ja rakentaminen Asuminen ja ympäristö

Iitin kunnalla on paljon katualueita, joita ei ole erotettu kunnan omistukseen. Kaikki Iitin asemakaavan mukaiset katualueet muodostetaan kiinteistöksi ja merkitään yleisenä alueena kiinteistörekisteriin Maanmittauslaitoksen toimesta, pääasiassa lunastustoimituksella. Työ aloitetaan Karjalaiskylästä, koska osa Karjalaistiestä ja Tuurinkorventiestä saneerataan tänä vuonna.

Maanmittauslaitoksen esite lunastustoimituksesta: https://www.maanmittauslaitos.fi/sites/maanmittauslaitos.fi/files/attachments/2020/09/Lunastustoimitus.pdf

Aikataulu:

Lunastustoimitus on vireillä ja tilojen rajojen mittaus, kaavan paalutus sekä katualueelle jäävän omaisuuden kirjaus on käynnissä. Omaisuuden kirjaamisen jälkeen seuraava vaihe on kadun rakentaminen. Kadun rakentaminen alkaa aikaisintaan elokuussa. Rakentaminen koskee vain katusuunnitelman mukaista aluetta eli osaa Karjalaistietä ja osaa Tuurinkorventietä. Muut vaiheet koskevat kaikkia lunastettavia katualueita tällä alueella. 

Toimituskokous pidetään vasta rakennustöiden valmistumisen jälkeen, jotta samalla voidaan käsitellä myös mahdolliset työnaikaset vahingot ellei niistä sovita rakentajan kanssa. Toimitus käynnistyy, kun kunta ilmoittaa kadunrakennustöiden valmistumisesta Maanmittauslaitoksen toimitusinsinöörille, tässä voi tulla joitain kuukausia odotusaikaa. Korvaukset määrätään toimitusmenettelyssä ottaen huomioon mahdollinen maapohjan ilmaisluovutusvellisuus, lisäksi korvauksia tullee poistetusta kasvillisuudesta ja muusta omaisuudesta.

Karttarajaus pdf-tiedostona (pdf)

Lisätietoa:

Maijastiina Lintukangas
Paikkatietoinsinööri, Iitin kunta
maijastiina.lintukangas@iitti.fi / puh. 0400183096

tai

Harri Hoffren
Tekninen johtaja, Iitin kunta
harri.hoffren@iitti.fi / puh. 0404854037

Karttarajaus.