Iitin metsästrategian luonnos kommentoitavana 21.11. saakka

09.11.2022 16:16

Kategoria: Asuminen ja ympäristö

Iitin kunta omistaa noin 1 700 hehtaaria metsää. Kunnalla on merkittävä metsäomaisuus ja siihen tulee panostaa, hoitaa järkevästi ja huomioida virkistysarvot. Metsänhoidon tueksi laaditaan Iitin metsästrategia, joka toteuttaa osaltaan Iitin kuntastrategiaa. Metsät tarjoavat kunnalle taloudellisten hyötyjen lisäksi monipuoliset mahdollisuudet ulkoiluun ja retkeilyyn, sekä metsien tuottamat hyvinvointivaikutukset vähentävät tutkitusti terveydenhoidon kustannuksia.

Metsästrategia sovittaa yhteen metsien hoidon taloudelliset, ilmastolliset sekä luontoon ja virkistyskäyttöön liittyvät tavoitteet. Metsästrategian tavoitteena on tuoda näkyviin omistajan tahtotila, linjata Iitin metsien kestävä hoito pitkällä aikavälillä sekä tuoda selkeästi näkyviin kunnan metsiin liittyvät arvot: talous, virkistys ja luontoarvot. 

Iitin uuden metsästrategian valmistelu on aloitettu syksyllä 2022. Metsästrategia laaditaan yhteistyössä kunnan päättäjien, virkamiesten ja Tapio Oy:n kanssa, ja strategian suunnitteluun osallistetaan ja sitoutetaan niin kuntalaisia kuin päättäjiäkin. Luonnos nähtävissä ja ladattavissa: Iitin metsästrategian luonnos (pdf, linkki)

Luonnosversio kommentoitavissa 21.11.2022 saakka 

Iitin metsästrategia on edennyt luonnosvaiheeseen. Luonnos on nähtävillä ja kommentoitavissa Iitin kunnan verkkosivuilla 21.11.2022 asti. Luonnosversiota voit kommentoida sähköisellä lomakkeella: https://link.webropolsurveys.com/S/70B2A1D2B4F10F8D

Kiitos kommentistasi ja osallistumisestasi Iitin metsästrategian valmisteluun.

Lisätietoja: 

Harri Hoffren,
tekninen johtaja, Iitin kunta
harri.hoffren@iitti.fi / puh. 040 485 4037.

kuvituskuva.