Iitin kylien turvallisuuskysely 2022 avoinna 17.10. saakka

23.09.2022 11:29

Kategoria: Asuminen ja ympäristö

Iitin kyläasiainneuvottelukunta järjestää Iitin kylien turvallisuuskyselyn yhteistyössä Päijät-Hämeen Kylät ry:n ja Suomen Kylät ry:n valtakunnallisen Kyläturvallisuus 2025 -hankkeen kanssa. Kyselyllä kartoitetaan kylien ajatuksia omasta kylästä ja sen turvallisuudesta. Vastauksia hyödynnetään kyläläisten turvallisuudentunteen parantamiseen ja kylien toiminnan kehittämisessä esimerkiksi kylän turvallisuussuunnitelmaa laadittaessa. Kyselyn tulokset auttavat kyliä myös mahdollisten rahoitusten hakemisessa sekä välittävät tietoa kylien tilanteesta kunnalle ja pelastuslaitokselle.

Kaikkien kyläläisten ja kesäasukkaiden vastaukset ovat tärkeitä. Vastaamalla kyselyyn vaikutat oman kylän toimintaan ja tulevaisuuteen!

Kysely on vastattavissa 17.10.2022 saakka

Kyselyyn voi vastata sähköisenä osoitteessa:
https://forms.gle/ZeUq6aVKt4isgsKg9

Toivomme, että mahdollisimman moni perheenjäsen täyttää sähköisen kyselylomakkeen.

Vastata voi myös paperilomakkeella, joita on saatavilla kyläyhteisönne osoittamasta paikasta tai Iitin kunnan asiakaspalvelupiste Iitti-pisteessä Iitin kirjastolla (os. Kausansaarentie 3, 47400 Kausala).
Paperilomakkeet voi palauttaa kyläseuran yhteyshenkilölle tai kirjastolle määräaikaan mennessä.

Kyselyssä annetut tiedot käsitellään luottamuksellisesti; vastauksia käsitellään nimettöminä ja niin, ettei yksittäistä ihmistä tunnista vastauksista. Yksittäiset vastaukset ovat vain projektin ohjausryhmän nähtävissä. Vastauksista koottua yhteenvetoa voidaan myös hyödyntää maaseututukijoiden verkostossa osana laajempaa tutkimusmateriaalia.

Kyselyn tulokset esitellään ja niistä keskustellaan Iitin kunnan valtuustosalissa 1.11.2022 klo 18.00.

Lisätietoja antavat:
Kaisa Märkjärvi
Iitin kyläasiainneuvottelukunta
p. 040 54 35 360
kaisa.markjarvi@gmail.com

kuvituskuva.