Iitin kuntastrategia 2022–2025 on julkaistu

25.02.2022 15:14

Kategoria: Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto

Iitin uuden kuntastrategian laatiminen aloitettiin lokakuussa 2021 kunnanvaltuuston ja johtoryhmän yhteisellä aloitusseminaarilla.

Kuntastrategiatyöhön sisältyi taustatöitä, kuntastrategian kulmakivien pohdintaa, edellisen kuntastrategian arviointia sekä kuntastrategiakyselyitä ja valiokuntavalmistelua. Iitin kunnan arvoja, olemassaolon tarkoitusta, visiota, kuntastrategian painopisteitä, mittareita, seurantaa ja arviointia pohdittiin marraskuussa järjestetyssä kuntastrategiaseminaarissa.

Kuntastrategian luonnosversiota oli mahdollisuus kommentoida vuodenvaihteessa 2021–2022 sekä tammikuussa järjestetyssä interaktiivisessa keskustelutilaisuudessa.

Kuntastrategia viimeisteltiin saatujen palautteiden perusteella ja hyväksyttiin kunnanvaltuustossa 22.2.2022 § 5.

Kuntastrategiaprosessin aikana kerätty materiaali on kokonaisuudessaan kunnan käytettävissä ja mm. kyselyjen vastauksissa esiintuotuja yksityiskohtaisia asioita tullaan huomioimaan strategian täytäntöönpanossa sekä vuosittaisten talousarvioon kirjattavien strategisten tavoitteiden asettamisessa.

Tutustu kuntastrategiaan:

Iitin kuntastrategia 2022-2025 (pdf)

kuvituskuva.