Iitin kunnan verkkosivut uudistuvat syksyllä

04.04.2023 14:33

Kategoria: Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto

Iitin kunta uudistaa vuoden 2023 aikana verkkosivustonsa entistä asiakaslähtöisemmiksi, käytettävämmiksi ja saavutettavammiksi kuntalaisille ja muille verkkosivuja käyttäville. Uudistettujen sivujen arvioitu julkaisuajankohta on syyskuussa. 

Uudistuksen taustalla on verkkosivujen nykyisen julkaisualustan ylläpidon päättyminen syksyllä 2023. Nykyiset verkkosivut on otettu käyttöön vuonna 2017, minkä jälkeen saavutettavuusvaatimukset ja viestinnän sekä tiedottamisen tarpeet ovat kehittyneet huomattavasti.  

Uudistuksen päämääränä on tehdä Iitin kunnan verkkosivuista entistä paremmin kuntalaisia, kesäasukkaita, matkailijoita ja yhdistyksiä ja yrityksiä palvelevat. Verkkosivut ovat yksi keskeisimmistä kunnan tiedotuskanavista ja tiedonlähde antamaan tietoa kunnan palveluista, päätöksenteosta ja asioinnista selkeästi ja ymmärrettävästi kuntalaisille.

Uusilta sivuilta käyttäjän etsimät tiedot ja palvelut löytyvät aikaisempaa nopeammin ja helpommin myös uudistuvan hakutoiminnon kautta. Kunnan palveluista on jatkossa saatavilla olennaisimmat tiedot myös englanniksi.  
Uudistuksessa Iitin kunnan sivut saavat myös uuden ilmeen. 

Kehitys­työn pohjana käytetään saatua palautetta  

Uudistus pohjautuu verkkosivujen käyttäjätilastoihin ja käyttäjäkyselyiden tuloksiin, joita kerättiin vuosien 2021–2022 vaihteessa sekä vuoden 2022 lopulla järjestettyihin työpajoihin, joissa eri ryhmien kanssa työstettiin tavoitteita ja käyttäjien tarpeita verkkosivu-uudistukselle. 

Vuoden 2022 aikana sivustolla vieraili käyttäjätilastojen mukaan yli 71 000 eri käyttäjää. Sivun katseluja kertyi yli 310 000. Sivustolla yksi käyttäjä vietti keskimäärin aikaa n. puolitoista minuuttia. 
Tilastojen mukaan mobiilikäyttö on jatkuvassa kasvussa. Käyttäjistä vain n. 35 % vieraili sivustolla tietokoneella, mobiilikäyttäjät muodostavat selvän enemmistön, n. 65 % sivuston käyttäjistä.  

Käyttäjistä n. 80 % prosenttia saapui verkkosivuille hakukoneen kautta. Suoralla verkko-osoitteella www.iitti.fi sivustolle saapui n. 13,5 % käyttäjistä, loput käyttäjät saapuivat sivuille maksetun mainonnan, sosiaalisen median kanavien tai muiden sivustolinkitysten kautta. 

Sivusto uudistetaan kokonaisvaltaisesti. Pääsivuston uudistamisen yhteydessä Iitin kunta uudistaa myös muut pienemmät kampanjasivut, kuten matkailijoille suunnatun Visit Iitti -sivuston, sekä elinkeino- ja asumisenmarkkinointiin käytettävät kampanjasivunsa. Uudistuksessa panostetaan myös muihin eri kohderyhmiä ja käyttäjäkuntia palveleviin kohderyhmäsivuihin. Jatkossa eri ikäryhmien palvelut löytyvät omilta kohderyhmäsivuiltaa, jolla helpotetaan palvelujen tietojen parempaa ja nopeampaa löydettävyyttä. 

Rinnakkaissivustot käyttävät samaa julkaisujärjestelmää pääsivuston kanssa. 

Kunnanyhteistyökumppaniksi verkkosivujen kehittämiseen on valittu kilpailutuksen perusteella digi- ja mainostoimisto Höyry. Höyry on WordPress-verkkopalveluihin erikoistunut mainostoimisto, joka palvelee asiakkaita ympäri Suomen. Höyryn pitkä kokemus WordPress-julkaisujärjestelmästä ja laaja osaamisen kirjo markkinointiviestinnästä takaavat ratkaisut eri toimialojen haasteisiin.

kuvituskuva.