Iitin kunnalle myönnetty 85 390,00 euron avustus ulkoreittien ja polkujen kunnostamiseen

26.02.2021 14:54

Kategoria: Vapaa-aika Info, asiointi, päätöksenteko ja hallinto Liikunta ja ulkoilu

Iitin kunta on saanut 24.2.2021 Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuselta myönteisen päätöksen 85 390,00 € avustukseen Ulkoilureittien ja polkujen kunnostaminen- 10 km:n kuntoreitinperusparannus- Hiidenvuoren ulkoilualueen opasteiden ja polkujen kunnostus-Iitin kirkonkylän polkureitin parannus- hankkeessa.

Hankkeen tarkoituksena on kunnostaa 10 km mittainen liikuntareitti, joka kulkee vapaa-aikakeskus Ravilinnalta hiihtomajalle ja sieltä Pukkikankaan laavun kautta takaisin hiihtomajalle ja Ravilinnaan. Kyseessä on Iitin kunnan eniten käytetty liikuntareitti ja sen käyttömäärät ovat kasvaneet entisestään. Reitti on paikoin kapea, jonka vuoksi reittiä suunnitellaan hankkeen myötä levennettävän ja tasoitettavan sekä sen pinnoitteeksi laitetaan kivituhka. Kunnostuksen tarkoituksena on myös helpottaa reitillä liikkumista.

Korona-aikana myös Hiidenvuoren ulkoilualueen kävijämäärät ovat kasvaneet. Hankkeen tarkoituksena on kunnostaa Hiidenvuoren ulkoalueen opasteita ja polkuja, selkeyttää parkkipaikkaa ja lisätä vuoren laelle vievän polun turvallisuutta sekä lisätä levähdyspaikkoja. Lisäksi Hiidensaaren virkistyspaikalle johtavaa tietä parannetaan sekä lisätään opasteita ja liikennemerkkejä.

Polkuhankkeen tavoitteena on lisätä Iitin kirkonkylän ulkoilumahdollisuuksia ja laajentaa lähivirkistysaluetta. Iitin kirkonkylän (Kuoppaniemen) venevalkamasta on tarkoitus tehdä Lippikalliolle parempi polku ja lisätä hankaliin paikkoihin portaita ja avata maisema Kirkkojärvelle ja Virran sillalle. Venevalkaman rinteeseen, Lippukalliolle sekä kirkon puolelta polun alkuun laitetaan infotaulu kertomaan alueen historiasta sekä penkkejä ja levähdyspaikkoja tehdään polun varrelle. Kirkonkylän jäätelökioskilta ja kesäkahvilasta avataan näkymää Virran sillalle ja raivataan pusikoitunutta rantaa. Tämä hanke täydentää venevalkaman uudistuksen, ja aluetta saadaan viimeisteltyä ja laajennettua lähivirkistysalueeksi. Alue on helposti saavutettavissa kävellen, pyörällä ja veneellä, joten ulkoilumahdollisuudet lähiluonnossa paranevat.

Ulkoreittien ja polkujen parantaminen suunnitellaan aloitettavan kesällä 2021.

 

Hiidenvuori