Iitin kirjasto on mukana Lahden AKE:n hankeavustushaussa

24.09.2021 09:07

Kategoria:

Minun kuntani — kirjasto yhteisten asioiden keskustelufoorumina ja medialukutaidon tukijana

Hankkeen aikana mukana olevissa kirjastoissa järjestetään uutispiirejä, joissa kuntalaiset pääsevät keskustelemaan ajankohtaisista uutisista Erätauko-menetelmää hyödyntäen ja keinoja luotettavan tiedon tunnistamiseen oppien. Mukaan keskusteluihin kutsutaan alueen päättäjiä, viranhaltijoita ja medioiden edustajia. Yksi hankkeen kohderyhmä on venäjänkieliset asukkaat, joilla tiedetään olevan matala osallistumisaktiivisuus kunnalliseen toimintaan ja päätöksentekoon.

Toiminnalla lisätään kuntalaisten luottamusta lähihallintoon ja edistetään ihmisten välistä vuorovaikutusta sekä kokemusta osallisuudesta yhteisiin asioihin.

Hankkeen on suunniteltu käynnistyväksi kesällä 2022.

Lue lisää hankkeesta:

Lahden AKE:n verkkosivulta

kuva kirjaston hyllyvälistä