Elinkeinopalvelut tiedottaa: Päijät-Hämeen alueen mikro- ja pk-yrityksille suunnattuun valmennusohjelmaan

02.07.2021 08:11

Kategoria: Yrittäminen

Uusi valmennusohjelma pk-yrityksille

KARTTA JA KOMPASSI KEHITYKSEEN JA KASVUUN

Strategia kirkkaaksi, digi ja eko haltuun!

Kartta ja kompassi kehitykseen ja kasvuun on valmennusohjelma pk-yrityksille, jotka etsivät uutta suuntaa mm. koronan muuttamalla markkinalla erityisesti digitalisaation ja vastuullisuuden lisäämisen voimin.

5 kk ohjelma // 6 teemapajaa // oma kehitysprojekti

Kartta ja kompassi kehitykseen ja kasvuun

Meri myrskyää, mutta siinä pärjää varusteilla, osaamisella ja tietysti kartalla ja kompassilla!

MITÄ? Kartta ja kompassi kehitykseen ja kasvuun on Päijät-Hämeen alueen mikro- ja pk-yrityksille suunnattu, valmennettu ohjelma mm. koronakriisistä selviytymiseen kehityksen ja kasvun kautta, erityisesti digitalisaation avulla. Ohjelmassa viritetään yrityksen prosessit huomioimaan myös ympäristöasiat, kuten hiilineutraalisuuden tavoitteet, uuttakin liiketoimintaa ajatellen.

MIKSI? Nopeasti muuttuvat markkinat tuovat isoja haasteita monelle yritykselle. Tietoa markkinoiden tilasta ja kehitysvaateista ei aina ole riittävästi, eikä myöskään niissä menestymisestä erityisesti digitaalisuutta ja kestävän kehityksen ratkaisuita hyödyntäen. Koronakriisi on edistänyt digiloikkaa useimmilla aloilla, mutta pidempi ponnistus on vaikea ottaa ilman tukea. Satama ja suunta saattavat olla myrskyn jälkeen hukassa ja on selvää, että omaan kuplaan ja vanhaan maailmaan jääminen on liiketoiminnassa vaarallista.

MITEN? Tuotamme kahden vuoden aikana neljä kronologisesti toisiaan seuraavaa valmennusjaksoa, jotka kestävät kukin n. viisi kuukautta. Jokainen yritys osallistuu yhteen jaksoon ja löytää itsensä pian kartalta mahdollisuuksineen ja saa suunnan strategisen kompassin avulla kehitykseen ja kasvuun myös hiukan pitemmälle tulevaisuuteen. Valmiuksia haetaan hankkeen asiantuntijoiden lisäksi myös vertaisryhmissä yli toimialarajojen, ensisijaisesti oman yrityksen elpymistä, kehitystä ja kasvua ajatellen ja erityisesti oman kehitysprojektinkautta.

Hankkeen teemapajoissa syvennytään ensin yleiseen ja osallistuvien yritysten toimialoihinvaikuttavaan kehitykseen ja teemoihin. Painotuksena on etenkin trendit, koronakriisinvaikutukset, vastuullisuus ja digitalisaatio yrityksen kannalta. Tämän jälkeen keskitytään yrityksen omiin lähtökohtiin, asiakkuuksiin, tulevaisuuden markkinapotentiaaliin, digitransformaatioon ja vastuullisuuden lisäämisen haasteisiin sekä mahdollisuuksiin. Kartta ja kompassi -hankkeessa yritystä tuetaan ensin löytämään oma positionsa kartalla, jonka jälkeen häntä valmennetaan yrityskohtaisen strategian luomiseen (kompassi) ja prosessienkehittämiseen erityisesti digitalisaatio ja hiilineutraalisuus edellä.

KENELLE? Ohjelma sopii päijäthämäläiselle pk-yritykselle, jolla on haasteita tai kasvuhaluja erityisesti kestävään tulevaisuuteen digitalisaatiota hyödyntäen ja tarve saada näihin valmennusta. Osallistuminen ei maksa yritykselle mitään, mutta yrityksen on hyvä varautuakuuteen lähipäivään ja kehitysprojektiin vaaditaan luonnollisesti resursseja. Osallistuja on kokeneiden valmentajien käsissä ja myös vertaisten yhteisvoimaa hyödyntäen kaikki sujuu hyvin.

KENELTÄ? Ohjelman toteuttavat Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy ja Koulutuskeskus Salpaus yhdessä. Ohjelmaan eri teemoissa voidaan hyödyntää myös muita ulkopuolisia asiantuntijoita.

LISÄTIETOJA JA ILMOITTAUTUMINEN. Yhteyshenkilöt ovat Ladecistakimmo.seppanen@ladec.fi tai Salpauksesta pekka.jalava@salpaus.fi.


Tervetuloa mukaan!

TIETOA HANKKEESTA.

Hankkeen nimi: Kartta ja kompassi kehitykseen ja kasvuun
Rahoitusohjelma: REACT-EU:n EAKR 2014-2020.
Toteutusaikataulu: 1.6.2021 - 30.6.2023
Diaarinumero: A77470
Lisätietoja: Kimmo Seppänen kimmo.seppanen@ladec.fi ja Pekka Jalava pekka.jalava@salpaus.fi sekä verkkosivuilta: ladec.fi/hankkeet ja salpaus.fi/hankkeet.

 

Toimenpiteet ja hanke toteutetaan osana Lahden Seudun Kehitys LADEC Oy:n ja koulutuskeskus Salpauksen toteuttamaa, Päijät-Hämeen liiton, Uudenmaan liiton ja Euroopan aluekehitysrahastonrahoittamaa Kompassi ja Kartta Kehitykseen ja Kasvuun -hanketta, joka on osa Kestävää kasvua ja työtä2014–2020 – Suomenrakennerahasto-ohjelmaa ja osa Euroopan unionin covid-19-pandemian johdosta toteuttamia toimia


Ladattava esite: Kartta ja kompassi -hanke (pdf)

kuvituskuvana kartta ja kompassi mainos