Ehdota vuoden 2022 ansioituneiden iittiläisten tunnustuspalkinnon saajaa

12.01.2023 10:21

Kategoria: Nuoret Kulttuuri Liikunta ja ulkoilu

Iitin kunta myöntää vuosittain tunnustuspalkinnot ansioituneille iittiläisille henkilöille, rekisteröidylle joukkueelle tai yhdistykselle. Palkittavia voivat olla muun muassa vuoden urheiluteko, vuoden kulttuuriteko, vuoden nuori (urheilu tai kulttuuri) ja vuoden hyvinvointiteko.

Pyydämme ehdotuksia ansioituneiden iittiläisten tunnustuspalkinnon saajista 13.2.2023 klo 16 mennessä.

Iitin kunnanhallitus on hyväksynyt 6.6.2022 § 112 ansioituneiden iittiläisten palkitsemissääntöjen uudistuksesta. Palkitsemissäännön mukaisesti kuntalaiset ehdottavat, kenelle Iitin kunnan myöntämä vuotuiset tunnustuspalkinnot kuuluvat. Kuntalaisten ehdottamista palkinnonsaajista Iitin kunnanhallitus päättää palkittavista henkilöistä ja tahoista.

Ehdota palkinnonsaajaa

Sinulla on mahdollisuus ehdottaa vuoden 2022 palkinnonsaajaa. Ehdotuksesi perusteluineen voit lähettää sähköpostitse kirjaamo.iitinkunta@iitti.fi tai toimittamalla ehdotuksesi kirjekuoressa Iitin asiakaspalvelupiste Iitti-pisteeseen kunnankirjastolle (Kausansaarentie 3, 47400 Kausala) 13.2.2023 klo 16 mennessä.

Ehdotuksissa otettava huomioon seuraavat kriteerit:

  • Palkittavia haetaan nyt vuoden 2022 tulosten tai suoritusten perusteella.
  • Palkitseminen voi kohdistua palkitsemisvuoden alussa 1.1. Iitin kunnassa henkikirjoilla olevaan henkilöön, rekisteröityyn joukkueeseen tai yhdistykseen. Mikäli joukkuelajeissa enemmistö on iittiläisiä, palkitaan kaikki joukkueen jäsenet. Muutoin joukkueesta palkitaan vain iittiläiset urheilijat.
  • Palkittavan urheilijan tai hänen edustamansa urheiluseuran/joukkueen on kuuluttava valtakunnalliseen urheilujärjestöön, joka on allekirjoittanut doping-testauksia koskevan sopimuksen.
  • Nuoren palkittavan tulee olla alle 18-vuotias iittiläinen henkilö tai ryhmä. Palkittava henkilö tai ryhmä edistää toiminnallaan iittiläisten nuorten hyvinvointia, tuo Iittiä kotikuntanaan esille tai tekee merkittävän kertaluontoisen tai toistuvan suorituksen.
  • Urheiluteko- ja kulttuurialan tunnustuspalkinnot myönnetään vuosittain tai ne voidaan jättää myöntämättä.
  • Määräajasta myöhästyneitä esityksiä palkittavista ei huomioida.

Lisätietoja:

www.iitti.fi/ansioituneiden-iittilaisten-tunnustuspalkinto

Kuvituskuva