Kuulutus, rakennetun ympäristön katselmuskierros 2024

Kuulutus 34/19.3.2024
57/10.03.00/2022

Viranomaislautakunta pitää rakennetun ympäristön katselmuskierroksen kohteena Haapa-Kimola, Sääskjärvi ja Saaranen torstaina 16.5.2024.

Maankäyttö- ja rakennuslain 166 §:n mukaan rakennus ympäristöineen on pidettävä sellaisessa kunnossa, että se jatkuvasti täyttää terveellisyyden, turvallisuuden ja käyttökelpoisuuden vaatimukset eikä aiheuta ympäristöhaittaa tai rumenna ympäristöä. Lisäksi jätelain 72 §:n mukaan ympäristöön ei saa jättää jätettä, hylätä konetta, laitetta, ajoneuvoa, alusta tai muuta esinettä eikä päästää ainetta siten, että siitä voi aiheutua epäsiisteyttä, maiseman rumentumista, viihtyisyyden vähentymistä, ihmisen tai eläimen loukkaantumisen vaaraa tai muuta niihin rinnastettavaa vaaraa tai haittaa (roskaamiskielto).

Jos rakennuksen kunnossapitovelvollisuus tai siisteys laiminlyödään, kunnan valvontaviranomainen voi määrätä rakennuksen korjattavaksi tai sen ympäristön siistittäväksi.

Katselmuskierroksen perusteella voidaan asianosaisille tarvittaessa antaa kehotuksia maankäyttö- ja rakennuslain vastaisen tilanteen korjaamiseksi. Kehotukseen liittyy määräaika, jonka jälkeen kiinteistölle tehdään seurantakäynti. Jos kehotusta ei noudateta määräajassa, voidaan kehotusta tehostaa uhkasakolla tai teettämisuhalla.

Iitin kunta/Viranomaislautakunta/19.3.2024

Ilmoitustaulu 19.3.–16.5.2024
Iitinseutu 21.3.2024
Kunnan verkkosivut 19.3.–16.5.2024


Jaa sivu eteenpäin

Muita tiedotteita