Kuulutus päätöksestä ympäristöluvan muutoksesta, Tillolan ampumarata

381/11.01.00/2023
Kuulutus 22/19.2.2024

Päätös

Iitin kunnan viranomaislautakunta on tehnyt ympäristönsuojelulain mukaisen päätöksen ympäristöluvan muutoksesta 8.2.2024 § 10.

Ympäristöluvan muutos myönnettiin Iitin riistanhoitoyhdistyksen ylläpitämälle Tillolan ampumaradalle. Ampumarata sijaitsee osoitteessa Ampumaradantie 17 kiinteistöllä Tupala 142-411-4-317. Luvanhakijana oli Iitin riistanhoitoyhdistys.

Kuulutuksen julkaisupäivä
19.2.2024

Päätöksen tiedoksisaannin ajankohta
Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisupäivästä eli 26.2.2024.

Nähtävilläpito
Kuulutus ja lupapäätös ovat 19.2.–27.3.2024 yleisesti nähtävänä Iitin kunnan verkkosivuilla. Päätösasiakirjat ovat nähtävillä myös Iitin kunnankirjastossa (Kausansaarentie 3) Iitti-pisteessä kirjaston aukioloaikoina.

Muutoksenhaku
Päätökseen voi hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen kirjallisesti 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaamisesta. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.

Muutoksenhaun viimeinen päivä on 27.3.2024.

Iitissä 19.2.2024
Iitin viranomaislautakunta

Iitin kunnan verkkosivut 19.2.–27.3.3.2024
Iitinseutu, Kunta tiedottaa -palsta 22.2.2024

Lisätietoja

Taru-Tiina Kalliokuusi
Ympäristönsuojelutarkastaja

Jaa sivu eteenpäin

Muita tiedotteita