Kuulutus hyväksymisestä: Pohjanmäen-Radansuun asemakaavan muutoksen Iitintien-Urajärventien risteysalueen osalta

Iitin kunta kuuluttaa MRA 94 §:n mukaisesti kaavapäätöksestä.

Kuulutus 67/11.6.2024

Iitin kunnanvaltuusto on päätöksellään 28.5.2024 § 18 hyväksynyt Pohjanmäen-Radansuun asemakaavan muutoksen Iitintien-Urajärventien risteysalueen osalta 5.9.2023 päivätyn, 7.3.2024 täydennetyn ja 14.5.2024 päivitetyn kaavaehdotuksen mukaisena.

Yleiskaavan ja asemakaavan hyväksymistä koskevaan päätökseen saa hakea muutosta kunnallisvalituksella Hämeenlinnan hallinto-oikeudelta. Valitusaika on 30 päivää.

Kaavapäätöksen katsotaan tulleen kaikkien valitukseen oikeutettujen tietoon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on asetettu tarkastettuna nähtäville yleisessä tietoverkossa. Tarkastettu pöytäkirja on asetettu nähtäville kunnan verkkosivuille (iitti.fi) 11.6.2024.

Nähtävillä olevat asiakirjat ja nähtävillä olo

Pöytäkirjan ote valitusosoiteuksineen Kunnanvaltuuston pöytäkirjan ote 28.5.2024 § 18

Hyväksytty kaava: kartta määräyksineen ja selostus

Kunnan verkkosivut/kuulutukset 11.6.2024 – valitusajan loppuun

Kunnan verkkosivut/vireillä olevat kaavat 11.6.2024 – toistaiseksi, kunnes poistetaan voimaantulon jälkeen

 

IITIN KUNTA/Kunnanhallitus


Jaa sivu eteenpäin

Muita tiedotteita