Ilmoitus Uudenmaan ELY-keskuksen kuulutuksesta

Valtatien 12 parantaminen välillä Uusikylä – Tillola, Lahti ja Iitti

Kuulutus 73/26.6.2024

Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus) julkaisee kuulutuksen, joka koskee otsikossa mainitun tiesuunnitelman hyväksymispäätöstä. Uudenmaan ELY-keskus saattaa asian tiedoksi julkisesti kuuluttamalla siten, kuin julkisesta kuulutuksesta säädetään hallintolaissa, sekä julkaisemalla kuulutuksen vähintään yhdessä alueella yleisesti ilmestyvässä sanomalehdessä. (LjMTL 108§, HL 62 a §).

Kuulutus julkaistaan 26.6.2024 osoitteessa https://vayliensuunnittelu.fi/s/mmv6/hyvaksymispaatos

Kuulutus on nähtävillä 26.6.2024 – 2.8.2024 välisen ajan.

Lisätietoja antaa
Anna Elf (Uudenmaan ELY-keskus),
puh. 0295021395, anna.elf(at)ely-keskus.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita tiedotteita