Ensimmäisen luokan syksyllä 2024 aloittavat lapset

Kuulutus 19/14.2.2024

Ensimmäisen luokan syksyllä 2024 aloittavat lapset

Koulunsa 7.8.2024 aloittavat, tänä vuonna seitsemän vuotta täyttävät lapset sekä ne lapset, jotka ovat saaneet vuoden lykkäystä koulunkäynnin aloittamiseen.

Iitin esikouluissa olevien lasten henkilötiedot siirtyvät alakouluille oppilaaksiottoalueittain. Lasten huoltajien tulee ilmoittaa lapsensa kouluun, ensisijaisesti sähköisesti Wilman kautta.

Kouluissa järjestetään kevään aikana tutustumistilaisuuksia uusille ensimmäisen luokan oppilaille ja niistä koulut ilmoittavat erikseen. Koulujen rehtorit antavat lisätietoja kaikista koulunkäyntiin liittyvistä asioista. Koulujen yhteystiedot ja sijainnit löytyvät Iitin kunnan internetsivuilta osoitteesta http://www.iitti.fi/koulut.

Koulukuljetuksista tiedotetaan henkilökohtaisesti ja koulukuljetuksista lisätietoja löytyy Iitin kunnan internetsivuilta osoitteesta http://www.iitti.fi/koulukuljetus.

Huoltajien tulee ilmoittaa tänä vuonna viisi ja kuusi vuotta täyttävät vaikeavammaiset lapset mahdollisimman pian, jotta lapsille voidaan varata heille sopiva koulupaikka. Ilmoitus koulutoimistoon: teija.kolehmainen@iitti.fi tai kirjaamo.iitinkunta@iitti.fi. Vaikeavammaisella lapsella tarkoitetaan vaikeasti tai keskiasteisesti näkö-, kuulo-, liikunta- tai kehitysvammaista tai vamman vaikeusasteen puolesta näihin verrattavaa lasta. Mahdollinen pidennetty oppivelvollisuus alkaa sinä vuonna, jolloin lapsi täyttää kuusi vuotta ja jatkuu yksitoista vuotta.

Jos huoltaja haluaa lapsensa aloittavan koulunkäynnin yhtä vuotta säädettyä oppivelvollisuusikää aikaisemmin tai vastaavasti yhtä vuotta myöhemmin, tulee hänen tehdä hakemus. Lomakkeita hakemusta varten on saatavana koulutoimistosta: teija.kolehmainen@iitti.fi. Mikäli lupaa haetaan koulunkäynnin aloittamiseksi yhtä vuotta säädettyä aikaisemmin, tulee hakemukseen liittää psykologin ja lääkärin lausunnot.

Tervetuloa koulupolulle!

Iitti 14.2.2024


Jaa sivu eteenpäin

Muita tiedotteita