Vauhtia Iitin ilmastotyöhön - ilmastosuunnitelman valmistelu aloitettu

Iitti, Asikkala, Hartola, Hollola, Kärkölä, Padasjoki ja Sysmä tehostavat ilmastotyötään laatimalla kuntakohtaiset ilmastosuunnitelmat ympäristöministeriön tuella.

Tavoitteena on tunnistaa vaikuttavimmat toimenpiteet, joilla on myös laajempia kestävyyshyötyjä, sekä vahvistaa toiminnan jatkuvuutta ilmastotavoitteiden saavuttamiseksi.

Maakunnan yhteisenä tavoitteena on hiilineutraalius vuonna 2030 ja lähes kaikki kunnat ovat sitoutuneet tavoitteeseen myös liittymällä Hiilineutraalit kunnat ja maakunnat -verkostoon. Ilmastosuunnitelmat laaditaan kuntien yhteisessä prosessissa, jolloin tiedonvaihto ja hyvien käytänteiden monistaminen on tehokasta. Keskeinen osa toimintaa on niin kuntien henkilöstön, päättäjien, asukkaiden kuin yritystenkin sitouttaminen toimintaan parhaiden toimenpiteiden tunnistamiseksi ja toteuttamiseksi. Ilmastotoimilla voidaan päästövähennysten lisäksi edistää mm. resurssitehokkuutta, hyvinvointia, ilmastonmuutokseen sopeutumista sekä luonnon monimuotoisuuden turvaamista.

Ilmastosuunnitelmien laadinta aloitetaan kuntien henkilöstölle suunnatulla kyselyllä, yhteisen toimintamallin luomisella tietojenkeruuseen ja seurantaan sekä työpajoilla. Jatkossa panostetaan mm. vuoropuheluun asukkaiden ja kuntapäättäjien kanssa. Ilmastosuunnitelmat viimeistellään kunnanvaltuustojen hyväksyttäväksi loppuvuodesta 2024. Päijät-Hämeen liitto koordinoi ilmastosuunnitelmien laadintaa.

Iitin ilmastosuunnitelman valmistelussa yhteyshenkilöitä ovat ympäristönsuojelutarkastaja Taru-Tiina Kalliokuusi sekä tekninen johtaja Harri Hoffren (etunimi.sukunimi@iitti.fi).

 

Lisätietoja:

Maarit Virtanen

Projektipäällikkö

Päijät-Hämeen liitto

maarit.virtanen@paijat-hame.fi

044 077 3466

Muita tiedotteita