Tonttien varaus- ja luovutusehtoihin päivityksiä, käyttöön myös tonttien aluehinnoittelu

Iitin kunnan päivitetty maapoliittinen ohjelma sekä sen sisältämät liitteet tonttien varaus- ja luovutusehdoista ja ajantasaistetusta tonttien aluehinnoittelusta viitoittavat jatkossa maa-alueiden hankintaa, maankäytön suunnittelua, tonttien luovutusta ja rakentamisen edistämistä sekä maaomaisuuden hallinnoimista. Maapoliittinen ohjelma on hyväksytty kunnanvaltuustossa joulukuussa 2023, ja sen liitteiden osalta huhtikuussa 2024. Päivitetyt tonttien varaus- ja luovutusehdot sekä aluehinnoittelut ovat voimassa 1.5.2024 alkaen.

Iitin kunnan tonttitarjonnassa on paljon pientalotontteja, jotka soveltuvat erilaisiin elämäntilanteisiin ja -vaiheisiin. Kunta on myynyt viimeisen 10 vuoden aikana 43 pientalotonttia. Maata on myyty lisäksi myös rakennuspaikkojen lisämaaksi ja yritysten tarpeisiin. Myös asemakaavan mukaisten tonttien osia on myyty tontin toisen osan omistajille.

Tonttien hinnoitteluun on edellisen kerran tehty muutoksia vuonna 2016. Nykyisellä aluehinnoittelulla pyritään helpottamaan tontin ostajan harkintaa eri tonttien välillä, kun hinnoittelu on kiinnostavalla alueella yhtenäinen. Samaa tavoitellaan myös sillä, että päivitettyjen varaus- ja luovutusehtojen mukaan puustosta ei tule enää erillistä veloitusta tontin hinnan lisäksi.

Lisäksi päivityksen yhteydessä pidennettiin tonttien varausaikaa yritys-, rivitalo ja kerrostalotonttien osalta kolmesta kuukaudesta kuuteen kuukauteen. Pientalotonttien osalta varausaika pidettiin samana, kolmen kuukauden pituisena.

Tonttien aluehinnat

Pientalotontit

  •  Kausalan alueella 1,5 €/m2, 3 €/m2 ja 6 €/m2
  • Radansuun-Kirkonkylän alueella 5 €/m2
  • Sorronniemen alueella 6 €/m2

Näillä alueilla mahdollisten hajatonttien (esim. kunnalle tulevat uudet alueet) osalta tontit hinnoitellaan maantieteellisesti lähimmän vyöhykkeen mukaisella hinnalla.

Rivitalontontit Kausalan ja Radansuun alueella 30 €/k-m2

Kerrostalotontit

  • Kausansaarenkuja 2: 50 €/k-m2
  • Rautatienkatu 11: 40 €/k-m2
  • Kauppakatu 24–26: 40 €/k-m2

Teollisuustontit Kausalan alueella 3 €/k-m2

Lisäksi teollisuustonttien vuokrahinnoitteluksi asetettiin 6 % myyntihinnasta (3 €/m2) eli 0,18 €/m2/vuosi. Teollisuustonttien vuokraus ei ole tällä hetkellä käytössä, mutta vuokrahinnoittelukin on otettu mukaan, mikäli sille tulevaisuudessa esiintyy tarvetta.

Rantatontit ja muut kalliit tontit myydään tarjousten perusteella, mutta kunnanvaltuusto päättää tonttien pohjahinnan.

Tutustu maapoliittiseen ohjelmaan ja liitteisiin


Lähiluonto ja vesistörikkaat asuinalueet ovat erityisesti kiinnostaneet viime vuosina

Kirkonkylän pohjoispuolella Sorronniemen alueella ja Radansuun Pohjanmäessä kiinnostus omakotitonttien osalta ollut vilkkainta edellisvuosina. Lähivuosien aikana alueilta on vuosittain myyty vähintään yksi tai useampi tontti, viime vuotta lukuun ottamatta. Viime vuosi oli hiljainen kunnan tonttien myynnissä, mutta etenkin luonnon läheisyys ja vesistörikkaat alueet Sorronniemessä ja Pohjanmäessä ovat selvästi kiinnostaneet tonttien ostajia sekä verkosta niitä katselleita.

Sorronniemen alueeseen pääsee tänä kesänä tutustumaan myös paikan päällä Kausalan kyläyhdistyksen Käy Kotihin -tapahtumassa, jossa heinäkuun 13. päivänä iittiläiset kodit avaavat ovensa päiväksi tapahtumakävijöille. Tapahtuman kotikohteista yksi sijaitsee Sorronniemen asuinalueella. Kunta tekee yhteistyötä tapahtuman ympärillä, ja lisäksi uudistaa alueen yksittäisten tonttien infokyltit, jotta tontteihin on helpompi tutustua myös omatoimisesti.


Lisätietoja asiasta antaa

15.7. asti:
Harri Hoffren,
tekninen johtaja
harri.hoffren@iitti.fi
puh. 040 4854 037

23.7. alkaen:
Jarkko Salonen,
kunnanjohtaja
jarkko.salonen@iitti.fi
puh. 040 726 2990


Jaa sivu eteenpäin

Muita tiedotteita