Pyöräpysäköintiä parannettu viidessä kohteessa, työt jatkuvat ensi keväänä

Pyöräpysäköintiä parannetaan neljässätoista kohteessa vuosien 2023 ja 2024 aikana. Kehittäminen keskittyy päivittäisen liikkumisen kannalta merkittäviin kohteisiin, joista iso osa sijaitsee kouluilla ja päiväkodeilla. Mukana on myös kehittyviä liikunta- ja virkistysalueita, jotka ovat pyörällä hyvin saavutettavissa. Pyöräpysäköinnin parantamisen tavoitteena on muun muassa eri ikäisten iittiläisten pyöräilemisen lisääminen.

Iitin pyöräpysäköinnin parantamishanke tukeutuu Iitin kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelmaan. Edistämisohjelmassa esitetään neljä tavoitetta, joista erityisesti ensimmäinen ”Laadukkaat, turvalliset ja elämykselliset reitit kannustavat ja mahdollistavat jalan ja pyörällä liikkumisen jokaiselle” on hankkeen taustalla. Laadukas ja turvallinen pysäköinti on olennainen osa koko reitin toimivuutta. Uusia pysäköintitelineitä on suunniteltu yli 200 pyörälle. Uudet pyörätelineet ovat runkolukittavia telineitä, joille on ollut kysyntää. Lisäksi kohteissa hyödynnetään olemassa olevia, käyttökelpoisia rengastelineitä. Tavoitteena on, että pyörät pysäköidään vastaisuudessa selkeästi niille osoitetuille paikoille.

Uusissa runkolukittavissa telineissä huomioidaan erilaiset tarpeet ja turvallinen sijainti

Uusissa runkolukittavissa telineissä eri kokoiset pyörät otetaan huomioon, ja tarvittaessa tilaa varataan myös erikoispyörille. Telineiden keskeisellä sijainnilla kulkuväylien reunoilla, mahdollisimman lähellä porttia tai sisäänkäyntiä helpotetaan pyöräilijöiden saapumista helposti ja turvallisesti kohteisiin. Samalla hankkeessa arvioidaan kohde kohtaisesti katosten ja valaistuksen tarvetta, jotta pyöräilykausi olisi mahdollisimman pitkä. Myös pyöräpysäköintialueiden istutukset ja muut rakenteet kunnostetaan tarvittaessa samalla, jos ne selkeästi liittyvät pyöräpysäköintialueeseen. Pysäköintitelineet valitaan niin, että ne sopivat muotoilultaan ja väritykseltään alueen muihin kalusteisiin.

Vuoden 2023 aikana pyöräpysäköintimahdollisuuksia on parannettu Kausalan keskusta-alueella torilla, uudella kunnantalolla, palvelukeskus Koivulehdolla, Veteraanimajalla sekä Haapa-Kimolan koululla, lisäksi kesällä 2023 yleisenä uimarantana käyttöönotettu uimaranta Heinlahdessa on saanut pysäköintialueen kunnostustöiden yhteydessä uudet runkolukittavat pyörätelineet. Työt jatkuvat vielä keväällä 2024 Kausalan alueella Iitin sote-keskuksella, Pikku-Vieterin päiväkodilla, Kausalan alakoululla, Ravilinnan vapaa-aikakeskuksella, Hiihtomajalla sekä Kausalan venerannassa. Kylissä pyöräpysäköintiä parannetaan vielä Radansuun virkistysalueella Urajärvellä sekä Vuolenkoskella liikuntahallin ja päiväkoti Nuppulan pihapiirissä. Loput kohteet valmistuvat arvioidusti vuoden 2024 syksyyn mennessä. Kohteista Urajärven virkistysalue, hiihtomaja sekä Kausalan veneranta saavat hankkeen myötä ensimmäiset pyörätelineensä.

Hankkeen toteuttamiseen kunta on saanut Liikenne- ja viestintäministeriö Traficomilta 45 050 euron valtion avustuksen, mikä on 50 prosenttia hankkeen kokonaiskustannuksista.

Lisätietoja antaa

Harri Hoffren
Tekninen johtaja
Maijastiina Lintukangas
Maankäyttöinsinööri

Jaa sivu eteenpäin

Muita tiedotteita