Maailman Vesipäivää vietetään 22.3.

YK:n Maailman Vesipäivää vietetään perinteisesti vuosittain 22.maaliskuuta. Teemapäivä tarjoaa meille tilaisuuden pohtia veden merkitystä elämässämme sekä tulevaisuudessa.

Vesi on elämän perusedellytys meille kaikille

Iitin kunnassa olemme sitoutuneet veden laadun ja saatavuuden varmistamiseen. Pohjavedet ovat elintärkeitä vesivarojamme, ja niiden suojelu on olennainen osa kestävää vesihuoltoa. Pohjavesien suojelu perustuu ennakointiin kaikessa toiminnassa niin kotitaloudessa kuin yritystoiminnassa. Jos pohjavesi pääsee huonoon kuntoon, sen puhdistaminen on usein vaikeaa ja kallista.

Iitin kunnassa päivitetäänkin vuosien 2024–2025 aikana pohjavesien suojelusuunnitelmaamme Heinolan kaupungin vetämänä hankkeena.

Jokainen meistä voi omilla teoillaan edistää pohjavesien suojelua. Kemikaalien oikeaoppinen käsittely, öljysäiliöiden tarkastukset, jätevesien asianmukainen käsittely, sekä ympäristöystävällinen maankäyttö auttavat vähentämään riskiä pohjavesien saastumisesta. Kannustammekin jokaista kuntalaista ottamaan osaa pohjavesien suojeluun omassa arjessaan. Huolehtimalla pohjavesivarantojen suojelusta, voimme yhdessä varmistaa pohjavesien puhtauden ja kestävän käytön tuleville sukupolville.

Tehdään yhdessä osamme varmistaaksemme, että puhdasta vettä on saatavilla kaikille nyt ja tulevaisuudessa.

Lue lisää

Maailman Vesipäivästä ja veden merkityksestä YK:n verkkosivuilta

Lisätietoja pohjavesien suojelusta mm. kotitalouksissa | vesi.fi

Lisätietoja pohjavesien suojelusta Iitin kunnassa

Melina Mallat
Yhdyskuntainsinööri

Jaa sivu eteenpäin

Muita tiedotteita