Kysely hulevesistä kiinteistön omistajille ja haltijoille

Iitin kunta on mukana HULEVET-hankkeessa, jossa kehitetään hulevesien määrällistä ja laadullista hallintaa hankekuntien eri toimijoiden välisenä yhteistyönä Uudellamaalla ja Päijät-Hämeessä.

Lisätietoa hankkeesta löytyy täältä: HULEVET – hulevedet hallintaan – Kymijoen vesi ja ympäristö ry (kyvy.fi). Hankkeessa suunnitellaan kuntalaisille suunnattua hulevesiviestintää mm. hulevesien hallinnasta ja käsittelystä kiinteistöllä sekä olemassa olevista hulevesiratkaisuista.

Tällä kyselyllä selvitetään, miten kiinteistöillä tällä hetkellä hyödynnetään hulevesiä ja minkälaista tietoa hulevesistä ja niiden hallinnasta kiinteistöjen omistajat ja haltijat tarvitsevat.

Vastaa kyselyyn 30.6. mennessä:

Kysely hulevesistä kiinteistön omistajille ja haltijoille | Webropol.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita tiedotteita