Kunnanvaltuusto kokoontui kaksipäiväiseen seminaariin keskustelemaan vuoden 2024 tavoitteista

Iitin kunnanvaltuusto kokoontui 7.-8.9. seminaariin, jossa teemana oli vuoden 2024 talousarvioon liittyvä tavoitteiden määrittely sekä edunvalvontateemalla vierailu eduskunnassa.

Valtuustoseminaarissa käsiteltiin syyskuun alussa uusiutuneen johtoryhmän vetämänä tulevan talousarviovuoden suunnittelua.  Merkittävin painoarvo oli tällä kerralla hyvinvointipalveluilla, jotka ovat kunnan uusin toimiala. Hyvinvointipalvelujen toimiala syntyi jaettaessa sivistyspalvelut kasvun ja oppimisen palveluihin ja hyvinvointipalveluihin. Vierailua eduskuntaan isännöivät kansanedustajat Hilkka Kemppi ja Teemu Kinnari.

Talousarvion suunnittelun lähtökohdat ovat vielä kohtuullisen hyvät

Seminaarin aluksi hallinto- ja talousjohtaja alusti toimintakehystä vuodelle 2024 talousarvioraamin ja kunnanhallituksen antaman talousarvion valmisteluohjeen kautta. Iitin kunnan verotuloennuste sekä alustavat valtionosuuslaskelmat ovat heikkenevistä suhdannenäkymistä huolimatta edelleen kohtuulliset. Talousarviovalmistelussa on tavoitteeksi asetettu tasapainoinen talousarvio, mutta sen arvioidaan päätyvän likimain nollatulokseen. Merkittävää kustannusten nousua on ennakoitavissa henkilöstökuluihin, koska työmarkkinajärjestöjen ns. perälautaratkaisun vuoksi jo vuonna 2023 henkilöstökulut tulevat ylittymään budjetoidusta. Mahdolliset muut lisäykset määrärahoihin tullaan arvioimaan vaikuttavuuden perusteella ja samalla myös aiempia toimintamalleja pyritään muokkaamaan paremmin nykyistä tarvetta vastaaviksi.

Investointiohjelma jatkaa viime syksynä viitoitetulla tiellä

Investointiohjelma uudistettiin vuodelle 2023 ja sen rungon muodostavat talonrakennuksen suuret hankkeet. Kirjaston ja kunnantalon peruskorjaukset käynnistyvät vuoden 2024 alkupuoliskon aikana ja samalla viedään eteenpäin koulukampukseen liittyvää kaava- ja rakennussuunnittelua.

Vastaavantyyppistä merkittävien hankkeiden ohjelmaa valmistellaan myös kadun- ja infrarakentamisen osalta. Lisäksi pienemmistä hankkeista, kuten olennaisimmista vuosikorjauksista, hulevesi-investoinneista ja päällystyskohteista tullaan jatkossa esittämään jo talousarvion yhteydessä tarkemmat tiedot. Vesihuoltoinvestoinnit ovat myös tulossa ajankohtaisiksi vesihuoltolaitoksen siirtyessä tulevaisuudessa tytäryhtiöstä suoraan kunnan omaksi toiminnaksi.

Teknisen johtajan esityksen pohjalta syntyneessä keskustelussa tuli esiin, ettei Iitin kunnassa ole toistaiseksi yhtään sähköautoa. Tähän toivottiin muutosta seuraavien ajoneuvohankintojen tullessa ajankohtaiseksi. Toiveita tuli myös siitä, että Ravilinnan juhlavuosien merkeissä sen ympäristöä kohennetaan ennen juhlatapahtumia (2024: ravit 100v, Ravilinna 80v, liikuntahalli 40v).

Hyvinvointi- ja kulttuurityö sekä järjestöyhteistyö nousevat vuoden 2024 teemoiksi

Uudistettuun toimialajakoon liittyen valtuutetut saivat laajan esittelyn hyvinvointipalvelujen sisällöstä, resursseista ja toiminnasta. Uudistus ei ole jäämässä pelkäksi rakenteelliseksi muutokseksi, sillä toimialan sisältöä, sisäistä yhteistyötä sekä linkittymistä kunnan muihin toimialoihin tullaan kehittämään määrätietoisesti seuraavan vuoden aikana. Toimialajako astui voimaan jo 1.9. sen vuoksi, että vuoden 2024 talousarviovalmistelu voidaan tehdä tavoitteellisesti.

Keskustelussa ja ryhmätöissä nousivat esiin mm. järjestöjen kanssa tehtävän yhteistyön kehittäminen kumppanuussopimusten suuntaan, liikuntapaikkojen, kuten Hiihtomajan alueen elävöittäminen, kulttuurityön profiilin nostaminen sekä näiden kautta positiivisen kuntakuvan luominen myös osana asumisen markkinointia.

Kuntastrategiaa ja edunvalvontasuunnitelmaa toteutetaan määrätietoisesti

Kunnanjohtaja kävi läpi vuoden 2022 alussa hyväksytyn kuntastrategian toteutumista ja sen vaikutuksia päivittäiseen toimintaan. Niin ikään katsauksen omaisesti käsiteltiin edunvalvontasuunnitelman toimeenpanoa.

Molemmissa edistyminen on ollut konkreettista, mutta myös haasteita on näköpiirissä. VT12 osalta edunvalvontaa tehdään vahvassa yhteistyössä Päijät-Hämeen liiton ja Lahden kaupungin kanssa. Maakuntakaavan sekä seuraavan MAL-sopimuskauden valmistelu puolestaan käynnistyvät syksyn aikana.

Ajatusten virittelyä lukion ja perusopetuksen kansainvälisestä yhteistyöstä

Seminaarin päätteeksi kasvatus- ja opetusjohtajan vetämänä kuultiin ajatuksia Iitin lukion kansainvälisen yhteistyön kehittämisestä ystävyyskuntatoiminnan puitteissa sekä mahdollisuuksista tehdä yhteistyötä Peter Vesterbackan vetämän Finest Future yrityksen ohjelman kanssa ulkomaisten opiskelijoiden saamiseksi vahvistamaan lukion opiskelijapohjaa. Aiheista ensimmäinen koettiin yleisesti hyväksi, mutta Finest Future yhteistyöhön suhtautuminen oli varauksellisempaa.

Lisätietoja: 

Eemeli Lehtinen, valtuuston puheenjohtaja: p. 045 133 4535, eemeli.lehtinen@iitti.fi

Atte Savelainen, hallituksen puheenjohtaja: p. 040 577 9712, atte.savelainen@iitti.fi

Jarkko Salonen, kunnanjohtaja: p. 040 726 2990, jarkko.salonen@iitti.fi


Jaa sivu eteenpäin

Muita tiedotteita