Iitti tekee suunnitelmallista ilmastotyötä

Iitin kunnassa on tehty viime aikoina merkittäviä päätöksiä kunnassa syntyvien ilmastopäästöjen vähentämiseksi.

Ilmastosuunnitelmalla vauhtia ja jatkuvuutta päästövähennyksiin

Iitin kunnassa on tehty viime aikoina merkittäviä päätöksiä kunnassa syntyvien ilmastopäästöjen vähentämiseksi, kun Iitti liittyi hiilineutraalien kuntien Hinku -verkostoon viime vuoden loppupuolella. Verkostoon kuuluvat kunnat ovat sitoutuneet tiputtamaan alueensa kasvihuonepäästöjä 80% vuoden 2007 tasosta vuoteen 2030 mennessä. Lisäksi Iitti liittyi kuntien energiatehokkuussopimukseen ja on näin sitoutunut vähentämään kuntaorganisaation energian kulutusta. Iitti on jo nyt vähentänyt päästöjä omassa toiminnassaan mm. energiatehokkuustoimilla. Iittiin on valmisteilla myös uusiutuvan energian hankkeita ja Hinku-laskennoissa esimerkiksi tuulivoimantuotanto vähentää alueen laskennallisia päästöjä. Kunnassa halutaan kannustaa myös yrityksiä järkeviin ilmastotoimenpiteisiin.

Iitin alueen kasvihuonepäästöt ovat pudonneet vuoteen 2022 mennessä 35% vuoden 2007 tasosta. Suunta on siis ollut oikea, mutta tahtia tulisi vielä kiristää. Ilmastotyön kirittämiseksi Iittiin valmistellaan ilmastosuunnitelma, jonka tuottamiseen on saatu rahoitus ympäristöministeriöltä. Ilmastosuunnitelman tekoa koordinoi Päijät-Hämeen liitto ja samassa prosessissa tehdään ilmastosuunnitelmat Iitin lisäksi myös kuuteen muuhun Päijät-Hämeen kuntaan: Asikkalaan, Hartolaan, Hollolaan, Kärkölään, Padasjoelle ja Sysmään. Yhteisellä prosessilla pyritään mahdollisimman tehokkaaseen resurssien käyttöön sekä hyvien toimintatapojen jakamiseen kuntien välillä. Jokainen kunta asettaa ilmastosuunnitelmilleen kuitenkin omat toimenpiteensä ja painopisteensä.

Iitin ilmastosuunnitelman valmistelu käynnistyi syksyllä 2023 ja kunnanvaltuuston on määrä hyväksyä valmis suunnitelma tämän vuoden lopulla. Ilmastosuunnitelma tukee saavuttamaan päästövähennysten lisäksi myös muita hyötyjä, kuten kuntalaisten hyvinvoinnin ja kunnan elinvoimaisuuden lisäämistä sekä luonnon monimuotoisuuden tukemista.

Iitin päästöt vuosina 2007 ja 2021 sekä skenaario vuoden 2030 päästöistä. Hinku-tavoitteen ja 2030 vuoden skenaarion väliin jäävä päästökuilu on merkitty punaisella. Lähde: Syke, hiilineutraalisuomi.fi

Ilmastotyötä tehdään yhdessä

Ilmastonmuutoksen hillinnässä yhteistyö on tärkeää. Kunta ei voi millään toimilla saavuttaa päästövähennystavoitteitaan yksin, vaan työhön tarvitaan mukaan kuntalaiset ja muut kunnan alueen toimijat. Tästä syystä ilmastosuunnitelmien valmistelussa pyritään kuulemaan myös kuntalaisten ja sidosryhmien toiveita ja tarpeita. Iitissä alueen yhdistyksille on tarjottu mahdollisuus vastata ilmastosuunnitelmiin liittyvään kyselyyn ja asukkaille on tulossa oma kyselynsä myöhemmin. Myös kunnan henkilöstölle sekä päättäjille on ollut omat kyselyt ja Iitin ilmastosuunnitelman toimenpiteitä etsittiin maaliskuussa kunnan henkilöstölle ja valtuustolle suunnatuissa työpajoissa.

LAB ammattikorkeakoulun ympäristöteknologian opiskelijat ovat valmistelleet Iitin kirjastolle tavaralainaamoa, joka on nyt avattu. Tavaralainaamosta käydä kirjastokortilla lainaamassa harvemmin tarvittavia tavaroita. Tällä hetkellä tavaralainaamosta on lainattavissa rinkka, lehtipuhallin ja mehumaija. Tavaralainaamon tuotteet on saatu lahjoituksina ja kuka tahansa voi lahjoittaa kirjastolle lisää itselleen tarpeettomia mutta hyväkuntoisia käyttötavaroita.

Päijät-Hämeen kuntien päättäjille tarjottiin tukea ilmastojohtamiseen ja päätöksentekoon, kun Lahdessa järjestettiin kaikkien maakunnan kuntien luottamushenkilöille suunnattu Päijät-Hämeen ilmastokokous. Ilmastokokouksessa osallistujat pääsivät kuulemaan entisen ilmasto- ja ympäristöministerin, nykyisen yrittäjän Emma Karin alustusta ilmastonmuutoksen syistä ja seurauksista. Lisäksi päättäjät saivat kuulla mm. alueen yritysten ja muiden kuntien tekemistä ilmastotoimista.

Vapaa-ajanasukkaita kannustetaan kestävään mökkeilyyn ja myös heille on tulossa verkkokysely ilmastosuunnitelmiin liittyen. Suomen ympäristökeskus (SYKE) on tuottanut mökkeilyn hiilijalanjälkilaskurin, jolla voit käydä laskemassa oman vapaa-ajanasumisesi hiilijalanjäljen. Laskuri löytyy hiilineutraalisuomi.fi -sivuston laskureista.

Seuraa ilmastosuunnitelman etenemistä kunnan kotisivuilla ja somekanavissa ja anna äänesi kuulua Iitin ilmastotyössä.

 

Ilmastosuunnitelman valmistelua koordinoi

Terhi Ahava, Päijät-Hämeen liitosta


Sanastoa

Kasvihuoneilmiö

Maapallon ilmakehä päästää kasvihuoneen lasikaton tavoin auringosta tulevan säteilyn maan pinnalle, mutta estää maapallon lämmön karkaamisen suoraan avaruuteen. Kasvihuoneilmiö on maapallolla elinehto, sillä sen ansiosta nautimme noin 30 astetta lämpimämmästä lämpötilasta.

Kasvihuonekaasu

Ilmakehässä erityisesti vesihöyry ja hiilidioksidi estävät lämmön karkaamisen avaruuteen.

Ilmastonmuutos

Ihmistoiminnan seurauksena ilmakehään vapautuu liikaa kasvihuonekaasuja, jotka voimistavat kasvihuoneilmiötä ja aiheuttavat maapallon ilmaston lämpenemisen.

Ilmastonmuutokseen varautuminen

Toimenpiteitä, joilla ennakoivasti varaudutaan muuttuvan ilmaston tuomiin haasteisiin. Näitä ovat esimerkiksi luonnon monimuotoisuuden parantaminen ja tulvien hallinnan toimenpiteet.

Ilmastonmuutoksen hillintä

Toimia, joilla ihmiset vähentävät kasvihuonekaasujen lisääntymistä ilmakehässä.

Ilmastosuunnitelma

Suunnitelma toimenpiteistä, joilla kunta vähentää alueensa kasvihuonepäästöjä.

Ilmastokumppanuus

Yhteistyömalli, jossa kunta tukee paikallisia yhdistyksiä ja yrityksiä päästöjen pienentämisessä. Kunnan ilmastokumppanit päättävät itse toimenpiteet, joilla toiminnan päästöjä pienennetään.


Jaa sivu eteenpäin

Muita tiedotteita