Iitin ilmastosuunnitelma etenee hyvää vauhtia

Ympäristöministeriö rahoittaa ilmastolainmukaiset ilmastosuunnitelmat Iittiin ja kuuteen muuhun Päijät-Hämeen kuntaan. Ilmastosuunnitelmien tekoa koordinoi Päijät-Hämeen liitto.

Ympäristöministeriö rahoittaa ilmastolainmukaiset ilmastosuunnitelmat seitsemään Päijät-Hämeen kuntaan: Asikkalaan, Hartolaan, Hollolaan, Iittiin, Kärkölään, Padasjoelle ja Sysmään. Ilmastosuunnitelmien tekoa koordinoi Päijät-Hämeen liitto ja suunnitelmat tehdään yhteisenä prosessina, mikä tehostaa resurssien käyttöä sekä hyvien käytänteiden jakamista kuntien kesken. Jokainen kunta saa kuitenkin oman suunnitelmansa ja määrittää omat toimenpiteet ilmastotyölleen. Suunnitelmatyö on aloitettu syksyllä 2023 ja kunnanvaltuustojen on määrä hyväksyä valmiit suunnitelmat vuoden 2024 lopulla.

Ilmastosuunnitelmaa ja -työtä tehdään yhdessä

Ilmastosuunnitelmien laadinnassa pyritään kuulemaan mahdollisimman laajasti kuntien työntekijöitä, päättäjiä, asukkaita, yritystoiminnan edustajia ja muita toimijoita. Tähän mennessä on mm. käyty keskusteluja kuntien johtoryhmien kanssa sekä toteutettu kyselyt kuntien työntekijöille ja päättäjille. Henkilöstökyselyyn saatiin kaikista kunnista yhteensä lähes 230 vastausta ja päättäjien kyselyyn vastasi noin 70 kuntien päättäjää. Pääosa kyselyihin vastanneista koki, että kuntien on tärkeää tehdä aktiivista ilmastotyötä ja pyrkiä pienentämään päästöjä alueillaan. Useat toivoivat, että suunnitelmissa voitaisiin päästövähennysten lisäksi huomioida myös ilmastosuunnitelmakuntien ainutlaatuinen luonto ja ympäristö.

Asukkaat ja oppilaitokset mukana suunnitelmatyössä

Kuntien ilmastosuunnitelmien teossa huomioidaan kuntalaiset ja kartoitetaan tekoja, joilla kunta voi tukea asukkaitaan elämään kestävämmin. Asukasviestintään ja osallistamiseen on saatu avuksi hieno kattaus LAB-ammattikorkeakoulun opiskelijoita, kun palvelumuotoilun, ympäristötekniikan ja markkinoinnin opiskelijat ovat ryhtyneet suunnittelemaan ja toteuttamaan viestintää.

Iitissäkin on runsaasti vapaa-ajanasutusta ja myös mökkiläisten ajatuksia halutaan kuulla ilmastosuunnitelmiin liittyen. Päijänne-Leader järjestää vapaa-ajanasukkaiden yhdistysten puheenjohtajille yhteisen keskustelutilaisuuden aiheen äärellä. Myöhemmin keväällä on toteutetaan kysely  asukkaille, vapaa-ajan asukkaille ja yhdistyksille. Tilaisuudesta ja kyselystä Päijänne-Leader viestii yhdessä ilmastotyökuntien kanssa.

Päijät-Hämeen ilmastokokous kokoaa kuntapäättäjät yhteen

Päijät-Hämeen Ympäristöviikkoa vietetään  20.5. – 5.6. ja tänä vuonna niiden teemana on Muuttuva ilmasto. Yksi ympäristöviikkojen päätapahtumista on kuntien päättäjille suunnattu Päijät-Hämeen ilmastokokous, joka järjestetään osana ilmastosuunnitelmatyötä toukokuussa. Tilaisuudessa päättäjille on tarjolla asiantuntijan alustus aiheeseen sekä makupaloja alueen yritysten ja kuntien parhaista ilmastoteoista. Myös nuorten ääni saadaan esille ilmastokokouksessa, kun maakuntaliiton kokoama vaikuttajakoulu haastaa kuntia ilmastotekoihin.

Seuraa Iitin ilmastosuunnitelman etenemisestä ja anna oman äänesi kuulua. Iitin kunta viestii ilmastosuunnitelmasta ja -työstä sekä muista ajankohtaisista asioista kunnan verkkosivuilla, sosiaalisen median kanavissa sekä Iitinseudun kunta tiedottaa -palstalla.

 

Päijät-Hämeen liitto koordinoi maakunnallista ilmastotyötä osana Canemure-hanketta. Ympäristöministeriön myöntämä rahoitus kuntien ilmastosuunnitelmiin mahdollistaa omalta osaltaan ilmastotyön määrätietoisen ja pitkäjänteisen etenemisen mukana olevissa kunnissa.

Lisätietoja

Terhi Ahava

projektikoordinaattori

Päijät-Hämeen liitto

p. 044 770 7314

etunimi@sukunimi@paijat-hame.fi

 

Maarit Virtanen

projektipäällikkö

Päijät-Hämeen liitto

p. 044 077 3272

etunimi.sukunimi@paijat-hame.fi

Taru-Tiina Kalliokuusi
Ympäristönsuojelutarkastaja

Jaa sivu eteenpäin

Muita tiedotteita