Vuoden 2023 hulevesilaskutus

Vuoden 2023 hulevesilaskutus aloitetaan viikolla 42.

Iitin kunta perii vuosittain hulevesimaksun asemakaava-alueen kiinteistön omistajalta tai kunnan maavuokralaiselta, joka kiinteistörekisterin mukaan on ollut kiinteistön omistajana tai maavuokralaisena/haltijana vuoden ensimmäisenä päivänä. Hulevesimaksun yksikköhinta on 50 euroa, ja kiinteistöt on jaoteltu kiinteistöluokkiin, joilla on omat maksukertoimet. Hulevesijärjestelmän vaikutusalueeseen kuuluvat asemakaava-alueella olevat kiinteistöt, ja maksu koskee kaikkia rakennettuja asemakaava-alueen kiinteistöjä riippumatta siitä, johdetaanko hulevesi maaperään imeyttämällä, ojaan tai hulevesiviemäriin.

Lisätietoa hulevesimaksusta


Jaa sivu eteenpäin

Muita tiedotteita