Hämeen lähteiden kansalaishavainnointi alkaa

Tule mukaan havainnoimaan Iitin ja muun Hämeen lähteitä! Tämänhetkiset tiedot lähteiden luonnontilasta ovat osittain puutteellisia ja siksi niiden tilaa aletaan selvittää kansalaishavainnoinnin avulla.

Lähde on usein ympäristöään rehevämpi elinympäristö ja se syntyy paikkaan, jossa pohjavettä purkautuu maanpinnalle. Lähteillä on luonnon monimuotoisuuden kannalta tärkeä merkitys, sillä niissä elää paljon lajistoa, jotka ovat joko pohjavettä suosivia tai siitä täysin riippuvaisia.

Valitettavasti lähteitä on muutettu aikojen kuluessa ja Etelä-Suomen lähteistä jopa 99 prosenttia on menettänyt luonnontilansa. Lähteet ja lähteiköt on luokiteltu viimeisimmässä uhanalaisuusarvioinnissa valtakunnallisesti vaarantuneeksi luontotyypiksi ja Etelä-Suomen osalta jopa erittäin uhanalaiseksi.

Lähde on tilaltaan heikentynyt, kun sen luontaista vesitaloutta, rakennepiirteitä ja lähiympäristöä on ihmistoiminnan myötä muutettu. Useimmiten lähteiden luonnontila on heikentynyt mm. maa- ja metsätalouden kuivatustoiminnan, metsänhakkuiden tai lähteiden perkaamisen myötä. Monet lähteet on myös muutettu aikojen kuluessa vedenottoa varten kaivoiksi. Maankäytön muutosten ja rakentamisen myötä lähteitä on myös tuhoutunut kokonaan.

Tästä keväästä lähtien Hämeen ELY-keskus alkaa kerätä havaintoja Hämeen lähteistä kansalaishavainnoinnin avulla. Vaikka kartoilla esiintyy paljon lähteitä, niin suurin osa Suomen lähteistä on edelleen merkitsemättä paikkatietojärjestelmiin. Tämä aiheuttaa huolta lähteiden säilymisen suhteen tulevaisuudessa. Havainnoinnin avulla toivotaan myös ajantasaista tietoa lähteiden nykytilasta ja uutta tietoa niiden historiasta.

Näin voit osallisstua lähteiden havainnointiin

  • Klikkaa osoitetta https://wwwi.ymparisto.fi/citobs/havaitsemaan_lahteet_yleinen.html
  • Karttaan on merkitty tiedossa olevia lähteitä. Voit käydä tarkistamassa, näkyykö paikalla lähteeseen viittaavaa elinympäristöä.
  • Havainnoi lähteen ympäristöä ja vastaa lomakkeen kysymyksiin lähteen nykytilasta
  • Myös kuvien lähettäminen lomakkeen kautta on toivottavaa
  • Jos löydät uuden lähteen, ilmoita myös siitä
  • Samasta lähteestä voi tehdä useampia ilmoituksia, varsinkin jos olet eri mieltä aiempien ilmoittajien kanssa lähteen tilasta
  • Lähteen historiatiedot ovat myös arvokkaita

Hämeen ELY-keskus selvittää lähteiden tilaa osana Helmi-elinympäristöohjelmaa. Helmi-ohjelmassa tartutaan Suomen luonnon köyhtymisen suurimpaan suoraan syyhyn: elinympäristöjen vähenemiseen ja laadun heikkenemiseen. Lähteiden kansalaishavainnointi on toteutettu yhteistyössä Suomen ympäristökeskuksen ja Suomen ekosysteemiobservatorion (FEO) kanssa.

Yhteystiedot

Eeva Pudas

ympäristösuunnittelija, Hämeen ELY

p. 0295 025 124

eeva.pudas@ely-keskus.fi

 

Suomen ympäristökeskus

havaitsemaan@syke.fi

Linkkejä

Havainnointilomake

Hämeen lähteiden havannointilomake

Helmi-elinympäristöohjelma Hämeessä

Lähteikköjen ennallistamisopas

FEO Suomi

Tietoa ELY-keskuksista

ELY-keskukset ovat valtion viranomaisia, jotka edistävät alueellista kehittämistä hoitamalla valtionhallinnon toimeenpano- ja kehittämistehtäviä alueilla. ELY-keskukset hoitavat elinkeinoihin, työvoimaan, osaamiseen sekä liikenteeseen ja infrastruktuuriin että ympäristöön ja luonnonvaroihin liittyviä tehtäviä. ELY-keskukset kehittävät ja tukevat taloudellista, sosiaalista ja ekologisesti kestävää hyvinvointia.

QR-koodi vie lähteiden havaintolomakkeelle.

Muita tiedotteita