Iitissä arvostetaan kansalaisopiston toimintaa

Vapaalla sivistystyöllä on Suomessa pitkät perinteet. Ensimmäinen kansalaisopisto perustettiin Tampereelle työväenopistona vuonna 1899. Iitissä kansalaisopisto aloitti vuonna 1969, joten vuosi 2024 on opiston 55. toimintavuosi.

Vapaan sivistystyön oppilaitokset (mm. kansalais- ja työväenopistot, kansanopistot) tarjoavat kaikkien kuntalaisten saatavilla olevaa oppia ja harrastamista kohtuullisilla kurssimaksuilla. Kansalaisopiston kurssilaisten ikäjakauma on laaja, voisi jopa leikkisästi sanoa, että kurssilaiset ovat iältään 0–99-vuotiaita.

Iitissä on nähty opiston merkitys elinvoima-/vetovoimatekijänä niin tärkeänä kuntalaisille, ettei opiston kurssimaksuja ole valtionosuuksien leikkauksista huolimatta korotettu, vaikka kustannuspaineita on olemassa. Lähialueiden opistoissa Heinolassa, Kouvolassa ja Lahdessa kurssien hintoja on jouduttu nostamaan ja tarjontaa pienentämään, mutta näin ei ole Iitissä nähty järkeväksi tehdä.

Pelkästä liikunnan ja monimuotoisen musiikin harrastamisesta ei ole kansalaisopistotoiminnassa ole kyse, sillä opistossa on tarjolla kielikoulutusta, moninaisia kädentaitojen kursseja (esim. kudonnan ja ompelukoneen käyttökoulutus) ja mm. digitalisaatioon liittyvää koulutusta. Digiaineissa kansalaisopistossa on tarjolla sekä ryhmä että yksilöopetusta. Yksilöopetusta on tarjolla myös muissa aineissa.

Vapaalla sivistystyöllä on myös lakisääteinen tehtävä edistää tasa-arvoa ja moniarvoisuutta yhteiskunnassa. Pienillä paikkakunnilla kansalais- ja työväenopistot voivat olla ainoita mahdollisuuksia harrastaa, torjua yksinäisyyttä, verkostoitua ja hankkia uusia tietoja tai kansalaistaitoja.

Opistolla on tärkeä merkitys myös kulttuurin ja tapojen siirtymisessä sukupolvelta uudelle sukupolvelle. Hyviä esimerkkejä tästä voisi olla mm. kansallispukujen valmistamisen ja erilaiset käsityö- ja puutyökurssit. Iitissä koetaan tärkeänä tarjota opiston palveluita myös kylillä, joten kylien eriarvioistumista pyritään sillä myös ehkäisemään.

Vapaa sivistystyö tuottaa kuntalaisille niin henkistä kuin fyysistä hyvinvointia (”terve sielu terveessä ruumissa”), joten tämän vuoksi siihen tulee panostaa. Kansalaisopisto tarjoaa jokaiselle mahdollisuuden elinikäiseen oppimiseen, harrastamiseen ja uusien kansalaistaitojen hankkimiseen. Näiden edellä mainittujen lisäksi opisto järjestää myös muita tapahtumia, viime vuonna tapahtumat liittyivät tekoälyyn ja muistiterveyteen.

Tulevina vuosina Iitissä toteutetaan mittavia rakennus- ja saneerauskohteita. Koulukampuksen rakentamisen ja kirjaston peruskorjausten myötä Iitissä luodaan otolliset toimintaedellytykset kansalaisopiston toiminnalle myös jatkossa uusissa tai uudistetuissa tiloissa.

Kansalaisopiston kurssitarjotin löytyy osoitteesta https://uusi.opistopalvelut.fi/iitti/fi/

Oheisella QR-koodilla pääsee myös tarkastelemaan opiston tarjontaa


Jaa sivu eteenpäin

Muita tiedotteita