Asukaskysely Iitin kävelyn ja pyöräilyn kehittämisestä

25.04.2022 08:19

Kategoria: Liikunta ja ulkoilu

Iitin kunta on käynnistänyt yhdessä Traficomin kanssa kävelyn ja pyöräilyn edistämisohjelman laatimisen. Osana suunnitelman laadintaa kartoitetaan alueen asukkailta sekä Iitissä liikkuvilta heidän nykyisiä liikkumistottumuksiaan, kävelyn ja pyöräilyn esteitä sekä mahdollisuuksia. Lisäksi kyselyllä haetaan ideoita jalankulun ja pyöräilyn edistämiseksi.

Laadittavassa edistämisohjelmassa asetetaan tavoitteet kävelyn ja pyöräilyn edistämistyölle, määritetään pyöräliikenteen pääreitit ja jalankulkupainotteiset alueet sekä laaditaan konkreettinen toimenpideohjelma kävelyn ja pyöräilyn suosion lisäämiseksi. Ohjelma valmistuu vuoden 2022 loppuun mennessä.

Kyselyyn vastaaminen

Kyselyyn vastaaminen kestää noin 10–15 minuuttia ja siihen voi vastata 22.5.2022 saakka osoitteessa: https://new.maptionnaire.com/q/2dn9rhl8rs47, sekä kunnan asiakaspalvelu Iitti-pisteessä kunnankirjastolla (Kausansaarentie 3, 47400 Kausala).

Kyselyn vastanneiden kesken arvotaan palkinnoksi 100 euron arvoinen lahjakortti Kausalan urheilu- ja koneliikkeeseen. Arvontaan osallistuminen edellyttää yhteystietojen jättämistä kyselyn lopussa. Yhteystietoja ei yhdistetä kyselyn vastauksiin.

Kiitos osallistumisestasi!

Lisätietoja kyselystä ja hankkeesta antavat:

Projektipäällikkö, AFRY Finland Oy
Laura Mansikkamäki
laura.mansikkamaki@afry.com

Tekninen johtaja, Iitin kunta
Harri Hoffren
harri.hoffren@iitti.fi

kuvituskuva.