Tervetuloa uudistuneille verkkosivuillemme

Kunnan verkkosivut ovat uudistuneet 4.10., katso muutokset kootusti. Uudistusprojektia on toteutettu kuluvan vuoden aikana ja verkkosivusto on tehty entistä asiakaslähtöisemmäksi, käytettävämmäksi ja saavutettavammiksi kuntalaisille sekä verkkosivujen käyttäjille.

Verkkosivut ovat yksi keskeisimmistä kunnan tiedotuskanavista ja tiedonlähde antamaan tietoa kunnan palveluista, päätöksenteosta ja asioinnista selkeästi ja ymmärrettävästi. Uudistuksen taustalla on verkkosivujen nykyisen julkaisualustan ylläpidon päättyminen syksyllä 2023. Edelliset verkkosivut otettiin käyttöön vuonna 2017, minkä jälkeen saavutettavuusvaatimukset ja viestinnän sekä tiedottamisen tarpeet ovat kehittyneet huomattavasti.

Sivuston sisällön ja rakenteen uudistustarpeet pohjautuvat myös verkkosivujen käyttäjätilastoihin ja käyttäjäkyselyiden tuloksiin, joita kerättiin vuosien 2021–2022 vaihteessa sekä vuoden 2022 lopulla kuntalaisille, yhdistyksille ja yrityksille järjestetyissä työpajoissa. Työpajoissa eri kohderyhmien kanssa työstettiin tavoitteita ja käyttäjien tarpeita verkkosivu-uudistukselle.

Kunnan yhteistyökumppaniksi verkkosivujen kehittämiseen on valittu kilpailutuksen perusteella digi- ja mainostoimisto Höyry. Höyry on WordPress-verkkopalveluihin erikoistunut mainostoimisto, joka palvelee asiakkaita ympäri Suomen. Höyryn pitkä kokemus WordPress-julkaisujärjestelmästä ja laaja osaamisen kirjo markkinointiviestinnästä takaavat ratkaisut eri toimialojen haasteisiin.

Muutokset kootusti

Ajantasaisen tiedon helpompaan ja nopeampaan löydettävyyteen on panostettu sekä sisällöllisillä että rakenteellisilla ratkaisuilla. Saatuun palautteeseen perustuen valikkorakennetta on tiivistetty ja selkeytetty.

Ajankohtaista-osio

Ajankohtaista tietoa esitetään tuttuun tapaan jo heti etusivulla. Muutoksia on tehty rakenteeseen, joka paketoi nyt kaikki ajankohtaiset asiat yhteen paikkaan omille välilehdilleen. Ajankohtaista-osiosta omilta välilehdiltään löytyvät kunnan tiedotteet, kuulutukset, avoimet työpaikat ja yleiset somekanavat.

Palvelut kohderyhmittäin

Eri käyttäjäryhmille on rakennettu omat koontisivunsa, missä ylläpidetään kootusti ajankohtaista tietoa kohderyhmille suunnatuista palveluista. Koontisivut löytyvät heti etusivulta. Sivuja on luotu nuorille, ikäihmisille, lapsiperheille, muuttajille, yhdistyksille ja yrityksille. Lisäksi kunnalla on kampanjasivut myös asumisen markkinointiin ja matkailuun.

Uudistusprojektin alkukartoituksen työpajoissa eri kohderyhmät – kuntalaiset, yhdistykset ja yritykset – saivat esittää toiveita, millaisia palveluja kokevat tärkeiksi löytyvän heille suunnatuilta sivuilta sekä antaa palautetta ja toiveita sivuston sisältöihin.

Koontisivujen ja perinteisen valikkorakenteen lisäksi sivulla navigointia on helpotettu perinteisillä etusivulta löytyvillä pikalinkeillä ja ylävalikosta löytyvillä oikopoluilla. Uusilta sivuilta käyttäjän etsimät tiedot ja palvelut löytyvät aikaisempaa helpommin myös uudistuneen hakutoiminnon kautta.

Yhteystiedot

Yhteystietohakemistoa on selkeytetty saadun palautteen mukaan, ja henkilöstön yhteystiedot on koottu toimialoittain, jotta oikean henkilön tavoittaminen ja yhteystietojen löytyminen helpottuu. Kunnan henkilöstön yhteystietoja voi jatkossa etsiä myös tuttuun tapaan hakutoiminnolla, joka on julkaisuvaiheessa vielä kehitteillä.

Tapahtumakalenteri

Tapahtumakalenteri on toteutettu integraatiolla Päijät-Hämeen Menoinfosta. Kunnan ylläpitämä tapahtumakalenteri on poistunut käytöstä samanaikaisesti uuden sivuston lanseerauksen myötä. Jatkossa tapahtumien ilmoittaminen ja moderointi tapahtuu Menoinfon kautta.

Ulkoasu

Ulkoasu on saanut uuden raikkaamman visuaalisen ilmeen, jossa saavutettavuus on erityisesti otettu huomioon. Saavutettavuusvaatimukset täyttääkseen sivustolla tulee olla mm. riittävän suuri kontrasti tekstin ja taustan välillä sekä sivuston tulee olla vakaa ja rakenteellisesti toimia myös avustavalla teknologialla. Saavutettavuusvaatimuksissa on pyritty vastaamaan sekä rakenteellisiin että sisällöntuotannollisiin vaatimuksiin.

Mobiiliystävällisyys

Kunnan verkkosivuja käytetään suurimmaksi osaksi mobiililaitteilla.

Vuoden 2022 aikana kunnan verkkosivuilla vieraili reilut 71 000 käyttäjää, ja sivun katseluja kertyi 310 000. Suurin osa käyttäjistä selasi sivua mobiililaitteilla; reilu 60 % puhelimella, 4,5 % tabletilla, ja hieman alle 35 % tietokoneella. Tänä vuonna vuoden alusta syyskuun loppuun mennessä kunnan sivustolla on vieraillut reilu 55 000 käyttäjää, joista reilu 64 % on selannut sivua puhelimella, hieman alle 4 % tabletilla ja reilu 32 % tietokoneella.

Mobiililaitteiden käytön yleistyessä uudistuksessa on koettu tärkeäksi sivuston vakaa toimivuus kaikilla laitetyypeillä.

Kerro meille, mitä pidät uudesta sivusta

Sivuston kehittäminen ja sisällön ylläpitäminen on jatkuvaa työtä, ja sivuston kehittäminen jatkuu ahkerasti myös julkaisun jälkeen käyttäjäkokemuksiin ja saatuun palautteeseen perustuen. Voit antaa meille palautetta sähköisen palautelomakkeemme kautta, tai laittaa sähköpostia: asiakaspalvelu@iitti.fi tai jenna.ahola@iitti.fi.

Kehittämiskohteita ja sisältöjä kartoitetaan myös käyttäjäraadin avulla. 10-henkinen käyttäjäraatii koostuu kuntalaisista ja sidosryhmien ja vaikuttamistoimielinten edustajista. Uuden sivuston testaajia on tiedusteltu mm. kokouksissa sekä tapahtumissa. Mikäli sinäkin haluat mukaan raatiin, ota yhteyttä: jenna.ahola@iitti.fi / puh. 0404 833 995. Käyttäjäraadin jäsenet saavat uuden verkkosivuston lanseerauksen jälkeen tiedonetsintätehtävän sähköposteihinsa, ja raportoivat kunnalle käyttökokemuksistaan ja sivuston toimivuudesta.


Jaa sivu eteenpäin

Muita tiedotteita