Kunnan tiedote Kesäkahvilan aukioloajoista

Iitin kunnan Kesäkahvilan aukioloajoista on käyty joillakin tahoilla keskusteluja. Se verran keskustelut ovat ohjautuneet sivuraiteille, että koimme kunnassa aiheelliseksi oikaista muutamia asioita.

Kesäkahvila on vuokrattu kesäajaksi yhdistyksille, jotka ovat siis saaneet yhdistyksilleen tuloja toiminnan pyörittämisestä. Yhdistyskentässä on erilaisia toimijoita – on pieniä yhdistyksiä, hieman suurempia yhdistyksiä ja eri-ikäisiä toimijoita näissä yhdistyksissä. Syksyllä 2023 kesäkahvilatoiminnan jälkeen joiltakin paikallisilta yhdistyksiltä tuli toive, että aukioloaikoja supistettaisiin, jotta yhdistykset jaksavat pyörittää vuoronsa läpi. Yhdistykset kokivat, että yhdistysväki vähenee ja ikääntyy, joten aukioloaikojen muutos helpottaa heidän mahdollisuuttaan hakea vuoroa.

Ennen vuorojen myöntämistä kesälle 2024 tehtiin selvitys kesäkahviloiden aukioloajoista lähialueilla ja useat kesäkahvilat ovat viikossa 1-2 päivää kiinni. Nämä kesäkahvilat olivat useimmiten avoinna klo 17-18.00 saakka oli sitten kyseessä yrittäjän palvelu tai vapaaehtoisten. Iitin kesäkahvila on avoinna 7 päivänä viikossa. Lisäksi on huomioitava, että nykyisellään tällä yhdistysvolyymilla kaikille vuoroille ei ole hakijoita. Haussa 2024 jäi 4 vuoroa tyhjäksi, jolloin arvottiin näille tyhjille vuoroille samoille hakijoille lisävuoroja (jos lisävuoron halusi tai kykeni ottamaan).

Harkinnan jälkeen todettiin, että kunta ei halua rajoittaa yhdistysten mahdollisuutta hakea vuoroja sillä, että jotkut yhdistykset jättäisivät vuoron hakematta aukioloajan ollessa yhdistykselle liian raskas toteutettavaksi. Tästä syystä aukioloaikaa supistettiin arkisin klo 18.00 saakka (ennen klo 20.00), mutta toisaalta lauantain aukioloaikaa pidennettiin tunnilla klo 18.00 saakka (ennen klo 17.00). Kunta haluaa mahdollistaa tasa-arvoisesti kaikille yhdistyksille mahdollisuuden hakea vuoroja. Toisaalta kunta myös mahdollistaa toimijan pitämään kesäkahvilan avoinna klo 20.00 saakka niin halutessaan. Tällöin kunta ei toimi yhdistysten rajoittajana vaan mahdollistajana. Jotta kesäkahvilatoiminta voi jatkua nykyisellä toimintamallilla, tarvitaan kaikkia yhdistyksiä. Jos yhdistysten määrä vähenee, nykyinen toimintamalli ei enää toimi. Tästä syystä kunnan on tehtävä ratkaisuja kuunnellen yhdistyskenttää ja mahdollistaa osallisuus erilaisille yhdistyksille.

Kunta palkkaa kesäkahvilan toiminta-ajaksi kesäkahvilaemännän. Kesäkahvilasta perittäviä vuokria on tarkastettu viimeksi 9.11.2017. Tämä vuokran pitäminen samalla tasolla energiamenojen kasvusta huolimatta on myös osoitus kunnan tuesta yhdistyksille. Kunta tukee yhdistyksiä mahdollistaen heille varainkeruuta toimessaan kesäkahvilassa. Kunnan näkökulmasta kaikki yhdistykset ja toimijat kesäkahvilassa ovat yhdenvertaisia, joten muutoksia on tehtävä yhdistyksiä/ toimijoita kuunnellen.

Hyvää ja leppoisaa kesää kaikille!

 

Lisätietoja

Irina Barkman
Hyvinvointijohtaja

Jaa sivu eteenpäin

Muita tiedotteita