Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta

Kuulutus 25/28.2.2024
Julkaistu tietoverkossa: 28.2.2024

Iiro Riikonen on tehnyt Ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 § mukaisen ilmoituksen melua ja tärinää aiheuttavasta tilapäisestä toiminnasta.

Toiminta sijoittuu Kausalan Matkakeitaan piha-alueelle, osoitteessa Sitikkalantie 5, 47400 Kausala. Melua aiheuttavat autojen äänentoistolaitteet.

Tapahtuma-aika on 25.5.2024 klo 10 -18 ja äänentoistolaitteita käytetään kyseisenä aikana jokaisen mittausjakson aikana 16-120 sekuntia kerrallaan. Tapahtuma on yleisölle avoin.

Ilmoituksen johdosta niillä, joiden oikeutta tai etua toiminta saattaa koskea, on mahdollisuus muistutusten tekemiseen. Muilla kuin asianosaisilla on mahdollisuus ilmaista asiasta mielipide.

Ilmoitusta koskevat muistutukset ja mielipiteet on toimitettava 20.3.2024 klo 15 mennessä kirjallisesti osoitteella: Iitin kunta, PL 32, 47401 Kausala tai kirjaamo@iitti.fi

Ilmoitusasiakirjat ovat nähtävänä 28.2.-20.3.2024 Iitin kunnan kirjastossa osoitteessa Kausansaarentie 3, Kausala, kirjaston aukioloaikoina. Asiakirjat ovat nähtävillä myös Iitin kunnan verkkosivuilla www.iitti.fi kohdassa Ajankohtaista > Kuulutukset. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä tämän kuulutuksen julkaisemisesta tietoverkkoon.

Lisätietoja ilmoituksesta antaa ympäristönsuojelutarkastaja Taru-Tiina Kalliokuusi, p. 040 559 6498, etunimi.sukunimi@iitti.fi

Iitissä 28.2.2024
Ympäristönsuojelu


Jaa sivu eteenpäin

Muita tiedotteita