Ympäristönsuojelulain mukainen päätös nro 10/2022

14.01.2022 09:15

Kategoria: Kuulutukset

Kuulutus 4/14.1.2022

Ilmoitus päätöksestä
Ympäristönsuojelulain mukainen päätös


Hakija: Oy Finprofile Ltd


Dnro: ESAVI/36350/2021


Päätösnro: 10/2022


Asia: Kyllästettyjen puupylväiden varastointitoiminnan ympäristöluvan rauettaminen, Iitti


Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito:
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella
aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 14.1.–
21.2.2022 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet
muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.