Yleis- ja kohdeavustukset yhdistyksille 2021

26.02.2021 12:00

Kategoria: Kuulutukset

Kuulutus 21/15.2.2021

Iitin kunta julistaa haettavaksi vuoden 2021 talousarvioon sisältyvät
toiminta-avustukset seuraavasti:

Toiminta-avustuksia voivat hakea yhdistykset ja järjestöt, joiden kotipaikka on Iitissä tai, joiden säännöllinen toiminta sijoittuu Iittiin. Avustuksilla tuetaan Iitissä järjestettävää monipuolista toimintaa ja edistetään iittiläisten harrastusmahdollisuuksia, hyvinvointia ja kulttuurityötä.

Kunnanhallitus myöntää yleis- ja kohdeavustukset yhdistyksille ja järjestöille, joita ei avusteta muiden toimielinten määrärahasta.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunta myöntää yleis- ja kohdeavustukset kulttuuri-, liikunta- ja nuorisojärjestöille

Koulutuslautakunta myöntää yleis- ja kohdeavustukset muille kuin kunnan oppilaitoksille.

Samaan tarkoitukseen/toimintaan voi saada Iitin kunnan myöntämää avustusta tai tukea pääsääntöisesti ainoastaan yhden avustuksen muodossa ja yhdeltä toimielimeltä. Suositeltavaa on, että sama taho hakee avustusta vain yhdellä hakemuksella.

Avustusta haetaan ensisijaisesti sähköisellä lomakkeella. Hakemuslomakkeita saa myös kirjastosta sekä vapaa-aikatoimistosta.

Hakemukseen tulee liittää:
- toimintasuunnitelma vuodelle, jolle avustusta haetaan tai hankesuunnitelma, mikäli kyseessä on kohdeavustus
- talousarvio vuodelle/hankkeelle, jolla avustusta haetaan
- viimeisin (edellisen toimintavuoden) allekirjoitettu tilinpäätös, joka sisältää tuloslaskelman ja taseen liitetietoineen sekä toimintakertomuksen. Tuloslaskelmasta tulee selvitä toiminnan arvioinnin kannalta olennaiset tiedot.
- viimeisin (edellisen toimintavuoden) tilintarkastajien ja/tai toiminnantarkastajien lausunto.
- ilmoitus yhteisön toimihenkilöistä osoitteineen (täytetään hakulomakkeeseen)
- tilinumero (täytetään hakulomakkeeseen)
- yhteisön voimassa olevat säännöt

Tilinpäätös asiakirjat ja tarkastuslausunto voidaan toimittaa myös hakuajan päättymisen jälkeen, mikäli ne eivät ole valmistuneet ennen sitä.

Hakemuslomake liitteineen tulee toimittaa 31.3.2021 klo 15.00 mennessä osoitteeseen Rautatienkatu 20, PL 32, 47401 Kausala tai sähköisesti kirjaamo.iitinkunta@iitti.fi. Myöhästyneitä hakemuksia ei käsitellä.

Jos edellä mainittujen liitteiden toimittamiseen tarvitaan lisäaikaa, siitä pyydetään ilmoittamaan viimeistään ennen hakuajan päättymistä kirjaamo.iitinkunta@iitti.fi.

Avustushakemukset käsitellään kunnanhallituksessa ja lautakunnassa pääsääntöisesti toukokuun loppuun mennessä.

Lisätietoja myöntämisperusteista alla olevista linkeistä:
Toiminta-avusten myöntämisessä noudatettavat yleiset periaatteet.
Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan harkinnanvaraisten avustusten avustusperiaatteet

Kausala 15.2.2021
Iitin kunta