Yksityinen varhaiskasvatus

Yksityistä varhaiskasvatusta on mahdollista saada yksityisten päiväkotien ja yksityisten perhepäivähoitajien kautta Iitissä tai naapurikunnissa työmatkan varrelta perheelle parhaiten sopivalla sijainnilla. Yksityisen päivähoidon järjestämiseen on mahdollisuus saada Kelan myöntämää yksityisen hoidon tukea sekä Iitin kunnan myöntämää yksityisen hoidon tuen kuntalisää. Tuki myönnetään asiakkaalle, mutta maksetaan hoidon tuottajalle.

Hoidon laajuus              Kuntalisän suuruus

Yli 35 h /vko                   225 e / kk

16-34 h /vko                   112,50 e / kk


Perhepäivähoidossa

Huoltajat voivat hakea lapselleen hoitopaikkaa yksityisestä perhepäivähoidosta. Yksityinen perhepäivähoitaja on yrittäjä, joka hoitaa lapsia tavallisesti omassa kodissaan tai siihen erikseen vuokratussa tilassa.

Iitin kunnan yksityiset perhepäivähoitajat tarjoavat hoitoa alle kouluikäisille lapsille. Koululaisilla on mahdollisuus myös aamu- ja iltapäivähoitoon. Hoitopaikat varataan suoraan hoitajilta. Hoitajat antavat mielellään lisätietoja. Yksityinen perhepäivähoito tarjoaa lapselle pienen ryhmän, pysyvän hoitosuhteen, läheisen yhteistyön huoltajien kanssa, yksilöllisen hoivan ja huomion, lapsen tarpeista lähtevän perushoidon sekä rauhallisen kodinomaisen ympäristön. Lapsen huoltajat voivat valita hoitajan sekä hoitoryhmän, josta palvelun ostavat.

Hoitopaikkaa haetaan suoraan hoitajalta. Yksityistä hoitopaikkaa voi hakea myös muusta kunnasta kuin Iitistä. Tällöin valvontaviranomaisena toimii kyseisen kunnan edustaja.


Päiväkodissa

Yksityisiä päiväkoteja löytyy Iitin naapuriskunnista. Lapsen huoltajat hakevat itse lapselleen yksityistä päiväkotipaikkaa. Mikäli paikka löytyy, tulee huoltajien selvittää, ottaako yksityinen päiväkoti vastaan Kelan myöntämää yksityisenhoidon tukea. Jotkut päiväkodit ottavat vastaan ainoastaan palveluseteliasiakkaita.


Varhaiskasvatuksen valvonta ja hakeminen

Iitin kunnassa yksityistä päivähoitoa valvovana viranomaisena toimii varhaiskasvatuspäällikkö Salme Saari.

Yksityisen hoidon tuen kuntalisän saamisen edellytyksenä on Kelan myöntämä yksityisen hoidon tuki.

Palveluntuottajan tulee olla Iitin kunnan hyväksymä. Ryhmässä voi olla neljä kokopäivähoitoa ja yksi osapäivähoitoa tarvitseva lapsi, joka on joko esiopetusikäinen tai koululainen. Perhepäivähoitajan omat alle kouluikäiset lapset lasketaan ryhmään mukaan. Yksityisiä perhepäivähoitajia valvoo Valvira.