Salme Saari
0405500257
salme.saari@iitti.fi

Varhaiskasvatuksen palvelupäälikkö

  • Varhaiskasvatuksen varaesimies Tiina Kantonen 040 541 8605

Yksityinen perhepäivähoito

Huoltajat voivat hakea lapselleen hoitopaikkaa yksityisestä perhepäivähoidosta. Hoitopaikka haetaan suoraan hoitajalta.

Yksityinen perhepäivähoitaja on yrittäjä, joka hoitaa lapsia tavallisesti omassa kodissaan tai siihen erikseen vuokratussa tilassa. Ryhmässä voi olla neljä kokopäivähoitoa ja yksi osapäivähoitoa tarvitseva lapsi, joka on joko esiopetusikäinen tai koululainen. Perhepäivähoitajan omat alle kouluikäiset lapset lasketaan ryhmään mukaan.

Yksityisiä perhepäivähoitajia valvoo Valvira. Iitin kunnassa yksityistä päivähoitoa valvonta viranomaisena toimii päivähoidonohjaaja Salme Saari. Voit hakea yksityistä päivähoitoa myös Iitin kunnan ulkopuolelta, jolloin valvojana toimii ao. kunnan viranomainen. Palveluntuottajan tulee olla kunnan hyväksymä.

Yksityisen päivähoidon järjestämiseen on mahdollisuus saada Kelan myöntämää yksityisen hoidon tukea ja Iitin kunnan myöntämää yksityisen hoidon tuen kuntalisää. Tuki myönnetään asiakkaalle, mutta maksetaan hoidon tuottajalle.

Katso hoitajien esittelyt ja yhteystiedot Facebooksivulta.

Edellytykset

Yksityiseen perhepäivähoitoon voi hakeutua kaikenikäiset lapset. Kelan ja kunnan yksityisen hoidon tukea on mahdollisuus saada alle kouluikäisille lapsille vanhempainrahakauden jälkeen.

Yksityinen perhepäivähoito tarjoaa lapsellesi pienen ryhmän, pysyvän hoitosuhteen, läheisen yhteistyön vanhempien kanssa, yksilöllisen hoivan ja huomion, lapsen tarpeista lähtevän perushoidon sekä rauhallisen ja kodinomaisen ympäristön. Te vanhempina voitte itse valita hoitajan ja hoitoryhmän, josta palvelun ostatte.

Toimintaohjeet

Iitin yksityiset perhepäivähoitajat tarjoavat hoitoa alle kouluikäisille lapsille. Koululaisilla mahdollisuus myös aamu- ja iltapäivähoitoon. Hoitopaikat varataan suoraan hoitajilta. Hoitajat antavat mielellään lisätietoja. Hoitajien esittelyn, tietoa yhdistyksestä ja hinnoista löydät yhdistyksen kotisivuilta.

Iitin kunnan yksityisen hoidon tuen kuntalisän edellytyksenä on Kelan myöntämä yksityisen hoidon tuki. Kuntalisän hakulomake löytyy täältä

Yksityistä hoitopaikka voi hakea myös muusta kunnasta kuin Iitistä. Tällöin valvontaviranomaisena toimii ao. kunnan edustaja.

Päivähoitotoimisto
Rautatienkatu 22 47400 KAUSALA
Puh. 040 5500257
Maksullinen
avoinna aamupäivisin tai sopimuksen mukaan
maanantai-perjantai
08:00 - 12:00

Kansalaiset, Lapset ja lapsiperheet
Perheiden palvelut - Lasten päivähoito
lastenhoidon tuet (perhe-etuudet) / yksityisen hoidon tuki (lastenhoidon tuet (perhe-etuudet), lastenhoidon tuet (sosiaalietuudet)), päivähoito / perhepäivähoito (päivähoito)