Yksinyrittäjän tuki koronan aiheuttamiin taloudellisiin vaikeuksiin

Suomen hallitus on päättänyt kohdentaa 250 miljoonaa euroa yksinyrittäjien tukemiseen COVID-19-pandemian aiheuttaman taloudellisen tilanteen saamiseksi kestävämmälle pohjalle. Yksinyrittäjien tuki myönnetään kuntien kautta.

Haku alkaa perjantaina 17.4. kello 9. Hakulomake avataan tämän sivun alareunaan. Tutustu hakuohjeisiin ja tuen myöntämisen ehtoihin huolellisesti ennen lomakkeen täyttämistä ja huolehdi, että tarvittavat liitteet ovat hakemuksen mukana.

Yksinyrittäjien tuki ja yrittäjän väliaikainen työttömyysturva eivät vaikuta toisiinsa. Yrittäjä voi hakea sekä yksinyrittäjän tukea että työttömyysturvaa. Niitä ei soviteta yhteen, eli hyväksytty päätös toisesta ei vaikuta toisen saamiseen tai sen määrään.

Tukiehdot, hakuohjeet sekä hakulomake

Yksinyrittäjän tuessa on kyse 2 000 euron suuruisesta kertakorvauksesta yksinyrittäjän yritystoiminnasta aiheutuneisiin kustannuksiin. Näitä ovat esimerkiksi yritystoimintaa varten hankittujen tilojen ja laitteiden kustannukset sekä kirjanpito- ja toimistomenot. Kertakorvausta myönnettäessä yritystoiminnasta aiheutuneena kustannuksena ei pidetä yrittäjän itselleen nostamaa palkkaa. Tukea voidaan myöntää kustannuksiin, jotka ovat aiheutuneet 16.3.–31.8.2020 välillä. Avustuksen viimeinen hakupäivä on 31.8.2020.

Tuen ehtona on, että yksinyrittäjän taloudellinen tilanne ja liikevaihto ovat heikentyneet koronaviruspandemian vuoksi 16.3.2020 jälkeen ja että yksinyrittäjällä katsotaan olevan edellytykset kannattavaan liiketoimintaan. Taloudellisen tilanteen tulkitaan heikentyneen, mikäli yrityksen myyntituotot ovat laskeneet yli 30 prosenttia, kun kulut ovat pysyneet lähes samalla tasolla. Tuottoja verrataan esimerkiksi vuoden 2019 tilinpäätökseen. Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019.

Mikäli yksinyrittäjällä on verovelkaa, hänellä tulee olla Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi ennen hakemuksen laittamista.

Yksinyrittäjällä tarkoitetaan yksin taloudellista toimintaa harjoittavaa Suomessa toimivaa päätoimista yrittäjää, jolla ei ole palveluksessaan palkattua työvoimaa. Yrittäjä on päätoiminen, jos hän on YEL-rekisterissä tai voi esittää vähintään 20 000 euron vuosittaisen yrittäjätulon tai laskutuksen. Mikäli yritys on aloittanut alle 6 kuukautta sitten, tulee osoittaa, että jo syntynyt tulovirta olisi jatkuessaan johtanut 20 000 euron laskutukseen 12 kuukauden ajanjaksolla.

Yksinyrittäjyys katsotaan sen mukaisesti, mikä on hakijan tilanne hakemushetkellä. Mikäli yrittäjä työllistää itsensä lisäksi 1–5 henkilöä mutta on lomauttanut työntekijänsä, kyseessä ei ole yksinyrittäjä. Mikäli yrittäjä on irtisanonut työntekijänsä ja eikä hakuhetkellä työllistä itsensä lisäksi muita, katsotaan hänet yksinyrittäjäksi.

Tuki ei ole riippuvainen toiminnan oikeudellisesta muodosta tai rahoitustavasta. Sitä voidaan siis myöntää kaikille yritysmuodoille, joina yksinyrittäjä voi toimia, eli yksityisille elinkeinonharjoittajalle tai toiminimille, kommandiittiyhtiöille tai osakeyhtiöille ja jopa kevytyrittäjille, mikäli toiminnan voidaan katsoa olevan päätoimista.

Rahoitusta ei voida myöntää maa-, kala- ja metsätalouden yrityksille eikä maataloustuotteiden jalostukseen.

Yksinyrittäjä hakee avustusta yrityksen kotikunnasta eli YTJ-rekisterin mukaisesta kotikunnasta.

Avustuksen hakeminen

Hakemukset käsitellään saapumisjärjestyksessä. Hakemus jätetään sähköisesti tällä sivulla julkaistavan lomakkeen kautta. Poikkeustapauksissa käy myös paperinen hakemus. Hakemus katsotaan saapuneeksi vasta, kun se on saapunut kokonaisuudessaan mukaan lukien liitteet. Hakemusten käsittelyajasta ei toistaiseksi voida antaa arviota. Hakemus on mahdollista jättää myös paperisena, jolloin se tulee postittaa Iitin kunnalle (Iitin kunta/yksinyrittäjätuki, PL32 47401 KAUSALA) tai toimittaa uudemman kunnantalon pääoven postiluukkuun.

Tutustu alla olevasta linkistä löytyviin hakuohjeisiin!

Hakemuksen liitteiksi vaaditaan (ota esille ennen hakemuksen täyttöä):

  • Tilinpäätös 2019/viimeisin tilinpäätös tai Veroilmoitus 2019/viimeisin veroilmoitus
  • Jäljennökset kirjanpidosta ja/tai tiliotteista sen todentamiseksi, miten myynti ja kustannukset ovat kehittyneet 2020
  • Todistus veroveloista ja mikäli yrityksellä on verovelkaa, Verohallinnon hyväksymä suunnitelma verovelan maksamiseksi
  • Kannattavan toiminnan arvioinnissa voidaan ottaa huomioon yksinyrittäjän selvitys poikkeuksellisesta tilanteesta vuonna 2019. Vapaamuotoinen selvitys annetaan hakemuksen liitteenä. 

Lisätietoja:

Kehittämisasiantuntija Risto Tamminen, puh. 040 356 6654 | risto.tamminen@iitti.fi

Katso myös