Yhteiskuulutus 2021  

28.01.2021 13:11

Kategoria: Kuulutukset

KUNNANVALTUUSTON, KUNNANHALLITUKSEN, LAUTAKUNTIEN JA MUIDEN TOIMIELINTEN KOKOUSAIKATAULUT SEKÄ PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN

 

KUNNANVALTUUSTO

Kunnanvaltuuston kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kuukauden neljäs tiistai. Kokouskutsu annetaan yleisesti tiedoksi julkaisemalla se internetin kotisivuilla ja Iitinseutu -nimisessä lehdessä.

 

KUNNANHALLITUS

Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset pidetään Kunnantalossa, Rautatienkatu 20, jokaisen kuukauden ensimmäisenä ja kolmantena maanantaina alkaen kello 17.30.

Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa.

 

KOULUTUSLAUTAKUNTA

Koulutuslautakunnan varsinaiset kokoukset pidetään Kunnantalossa, Rautatienkatu 20, kuukauden ensimmäinen tiistai klo 18.00.

Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa. Kokoukset pidetään toistaiseksi pääsääntöisesti sähköisinä etäyhteydellä.

 

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Teknisen lautakunnan säännölliset kokoukset pidetään Kunnantalossa, Rautatienkatu 20, jokaisen kuukauden ensimmäisenä arkitiistaina alkaen kello 17.00. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa.

 

RAKENNUSLAUTAKUNTA

Rakennuslautakunnan säännölliset kokoukset pidetään Kunnantalossa, Rautatienkatu 20, jokaisen kuukauden ensimmäisenä arkikeskiviikkona alkaen kello 18.00.

Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa.

 

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan säännölliset kokoukset pidetään Kunnantalossa, Rautatienkatu 20, tarvitaessa kuun ensimmäisenä torstaina

klo 18.00. Ylimääräisä kokouksia pidetään tarvittaessa. Kokoukset pidetään toistaiseksi pääsääntöisesti sähköisinä etäyhteydellä.

 

YKSITYISTIEJAOSTO

Kokoukset pidetään tarvittaessa.

PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN

Kunnanvaltuuston pöytäkirjat julkaistaan kunnan kotisivulla (www.iitti.fi) kokousta seuraavana torstaina.

Kunnanhallituksen pöytäkirjat julkaistaan salassa pidettäviä asioita lukuunottamatta kunnan kotisivulla (www.iitti.fi). 

Teknisen lautakunnan pöytäkirjat julkaistaan kunnan verkkosivuilla (www.iitti.fi) viimeistään seitsemän päivän kuluttua kokouksesta, pääsääntöisesti kokousta seuraavan viikon tiistaina.

Rakennuslautakunnan pöytäkirjat julkaistaan kunnan verkkosivuilla (www.iitti.fi) kokousta seuraavan viikon ensimmäisenä arkipäivänä. 

Koulutuslautakunnan pöytäkirjat julkaistaan kunnan verkkosivuilla (www.iitti.fi) kokousta seuraavana tiistaina.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan pöytäkirjat julkaistaan kunnan verkkosivuilla (www.iitti.fi) kokousta seuraavana tiistaina. 

Yksityistiejaoston pöytäkirjat julkaistaan kunnan verkkosivuilla (www.iitti.fi) viimeistään seitsemän päivän kuluttua kokouksesta, pääsääntöisesti kokousta seuraavan viikon tiistaina.

 

VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN

Päätökset pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla (www.iitti.fi), jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi.

 

KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN

Kunnalliset ilmoitukset saatetaan kuntalaisten tietoon valtuustokaudella julkaisemalla ne internetissä kunnan kotisivuilla. Tämän lisäksi on eri toimielimillä oikeus harkintansa mukaan julkaista tärkeimmät ilmoitukset Iitinseudussa sekä virkoja ja toimia koskevat ilmoitukset eri alojen ammattilehdissä tai muissakin lehdissä.

KUNNANTALOJEN AUKIOLOAIKA

Toimistot                        ma-pe                klo 9.00-15.00

Puhelinvaihde                ma-pe                klo 9.00-15.00

Kunnantalot heinäkuussa kolme viikkoa ja jouluaatosta loppiaiseen asti.

 

Kausala 28.1.2021

 

IITIN KUNTA