Yhteiskuulutus 2018

02.01.2018 10:00

Kategoria: Kuulutukset

Yhteiskuulutus 2018

KUNNANVALTUUSTON, KUNNANHALLITUKSEN, LAUTAKUNTIEN JA MUIDEN TOIMIELINTEN KOKOUSAIKATAULUT SEKÄ PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN 

KUNNANVALTUUSTO

Kunnanvaltuuston kokoukset pidetään pääsääntöisesti joka kuukauden neljäs tiistai. Kokouskutsu annetaan yleisesti tiedoksi julkaisemalla se internetin kotisivuilla ja Iitinseutu -nimisessä lehdessä.

KUNNANHALLITUS

Kunnanhallituksen varsinaiset kokoukset pidetään Kunnantalossa, Rautatienkatu 20, jokaisen kuukauden ensimmäisenä ja kolmantena maanantaina alkaen kello 17.30. Pyhän sattuessa maanantaiksi kokous pidetään seuraavana arkipäivänä. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa.

KOULUTUSLAUTAKUNTA

Koulutuslautakunnan varsinaiset kokoukset pidetään Kunnantalossa, Rautatienkatu 20, kuukauden ensimmäinen tiistai klo 18.00. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa.

TEKNINEN LAUTAKUNTA

Teknisen lautakunnan säännölliset kokoukset pidetään Kunnantalossa, Rautatienkatu 20, jokaisen kuukauden ensimmäisenä arkitiistaina alkaen kello 17.00. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa.

RAKENNUSLAUTAKUNTA

Rakennuslautakunnan säännölliset kokoukset pidetään Kunnantalossa, Rautatienkatu 20, jokaisen kuukauden ensimmäisenä arkikeskiviikkona alkaen kello 18.00. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa.

KULTTUURI- JA VAPAA-AIKALAUTAKUNTA

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan säännölliset kokoukset pidetään

Kunnantalossa, Rautatienkatu 20, tarvitaessa kuun ensimmäisenä torstainaklo 18.00.

Ylimääräisä kokouksia pidetään tarvittaessa

YKSITYISTIEJAOSTO

Kokoukset pidetään tarvittaessa.

PÖYTÄKIRJOJEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN

Kunnanvaltuuston pöytäkirjat julkaistaan kunnan kotisivulla (www.iitti.fi) kokousta seuraavana torstaina. 

Kunnanhallituksen pöytäkirjat julkaistaan salassa pidettäviä asioita lukuunottamatta kunnan kotisivulla (www.iitti.fi).

Teknisen lautakunnan pöytäkirjat julkaistaan kunnan verkkosivuilla (www.iitti.fi) viimeistään seitsemän päivän kuluttua kokouksesta, pääsääntöisesti kokousta seuraavan viikon tiistaina.

Rakennuslautakunnan pöytäkirjat julkaistaan kunnan verkkosivuilla (www.iitti.fi) kokousta seuraavan viikon ensimmäisenä arkipäivänä.

Koulutuslautakunnan pöytäkirjat julkaistaan kunnan verkkosivuilla (www.iitti.fi) kokousta seuraavana tiistaina.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan pöytäkirjat julkaistaan kunnan verkkosivuilla (www.iitti.fi) kokousta seuraavana tiistaina. 

Yksityistiejaoston pöytäkirjat julkaistaan kunnan verkkosivuilla (www.iitti.fi) viimeistään seitsemän päivän kuluttua kokouksesta, pääsääntöisesti kokousta seuraavan viikon tiistaina.

VIRANHALTIJAPÄÄTÖSTEN NÄHTÄVÄNÄ PITÄMINEN

Päätökset pidetään yleisesti nähtävänä kunnan verkkosivuilla (www.iitti.fi), jos asianomainen viranomainen katsoo sen tarpeelliseksi. 

KUNNALLISTEN ILMOITUSTEN JULKAISEMINEN

Kunnalliset ilmoitukset saatetaan kuntalaisten tietoon valtuustokaudella julkaisemalla ne internetissä kunnan kotisivuilla. Tämän lisäksi on eri toimielimillä oikeus harkintansa mukaan julkaista tärkeimmät ilmoitukset Iitinseudussa sekä virkoja ja toimia koskevat ilmoitukset eri alojen ammattilehdissä tai muissakin lehdissä. 

KUNNANTALOJEN AUKIOLOAIKA

Palvelupiste                    ma                     klo 8.00-17.00

                                       ti-pe                  klo 8.00-15.00

Toimistot                        ma-pe                klo 9.00-15.00

Puhelinvaihde                ma                     klo 9.00-17.00

                                       ti-pe                  klo 9.00-15.00

Kunnantalot ja palvelupiste ovat suljettuna

heinäkuussa kolme viikkoa ja joulun välipäivät. 

Kausala 2.1.2018 

IITIN KUNTA

Internet 2.1.2018

Iitin kunta, yhteiskuulutus