Vesihuolto ja lämmitys

Iitin kunnassa vesi- ja jätevesihuollosta huolehtii Kausalan Lämpö Oy Kausalan, Myllytöyryn, Radansuun, Iitin kirkonkylän, Sorronniemen, Kaukaan, Säyhteen ja Vuolenkosken Huutotöyryn alueilla. Kausalan Lämpö Oy vastaa myös kaukolämmön toimittamisesta Kausalan alueella.

Iitissä toimivat vesiosuuskunnat:

Etelä-Iitin vesiosuuskunta, puh.040 777 6913

Veskansan vesiosuuskunta, puh. 050 533 0331 

Vuolenkosken vesiosuuskunta, puh. 044-355 5055

Vesihuoltotulkki

Vesihuoltotulkki on SYKE:n ja SVOSK:n maaseudun vesihuollon kehittämishankkeessa luotu työkalu, jonka avulla haja-asutusalueella asuvat ja mökkiläiset voivat selvittää oman kiinteistönsä sijainnin suhteessa pohjavesialueisiin ja vesistöihin. Samalla selviää, koskevatko ympäristönsuojelulain uudet, jätevesijärjestelmien kunnostamista koskevat siirtymäsäännökset kiinteistöä vai eivät. Sovellus auttaa tarvittaessa myös kiinteistökohtaisen jätevesijärjestelmän valinnassa.

Katso myös