Vedet

Iitin kunnan pinta-ala on 685,09 km2, josta 97,26 km2 on vesistöjä. Kunnan alueella on kaikkiaan 52 järveä, joista suurimmat ovat Pyhäjärvi, Konnivesi ja Urajärvi. Pyhäjärvi ja Urajärvi kuuluvat myös kunnan kolmen syvimmän järven joukkoon.

Näiden suurien vesien ekologinen tila on luokiteltu tyydyttäväksi. Suurimpia ekologiseen tilaan vaikuttavia tekijöitä alueella on maatalous ja haja-asutuksen hajakuormitus.

Katso Urajärven kunnostussuunnitelma (pdf)


Leväseuranta

Iitissä on kaksi valtakunnallista sinilevien havaintopaikkaa, Urajärven ja Sääskjärven uimarannalla. Näillä paikoilla käydään viikoittain, kesäkuusta syyskuuhun, arvioimassa levien runsautta.

Tarkista järvien levätilanne Järvi ja Meri Wikistä


Pohjavedet

Pohjavesialueiksi rajataan alueet, joilla muodostuu merkittävästi pohjavettä. Tällaisia alueita ovat yleisimmin reunamuodostumat ja harjut, kuten esimerkiksi Iitissä Tillolan pohjavesialue, joka on luokiteltu maakunnallisesti arvokkaaksi harjualueeksi.

Pohjavesialueet luokitellaan kahteen eri luokkaan, joista 1-luokan alue on vedenhankintaa varten tärkeä pohjavesialue, jonka pohjavettä käytetään yhdyskunnan vedenhankintaan tai yli 50 ihmisen tarpeisiin. 2-luokan alue taas on 1-luokan mukaiseen vedenhankintakäyttöön soveltuva alue, jolla ei kuitenkaan toistaiseksi ole suunnitelmia merkittävästä vedenotosta. E- merkintä kertoo pohjavesialueesta, jonka pohjavedestä pintavesi- tai maaekosysteemi on suoraan riippuvainen.

Iitin kunnan pohjavesialueet tarkistettiin ja uudelleen luokiteltiin vuonna 2019. Uudelleenluokittelun jälkeen kunnassa on yhteensä 17 pohjavesialuetta, joista kaksi on uudelleen luokitukseen nostettuja alueita.

Iitissä on seitsemän 1. luokan pohjavesialuetta: Tillolan, Ruokosuon, Arolahden, Perheniemen ja Hiisiön pohjavesialueet. Vuolenkoski on luokiteltu 1E luokkaan.

2. luokan pohjavesialueita on yhdeksän: Selkolan, Linnakukkuran, Veljestenharjun, Korkeamäen, Kylämäen, Lyöttilän ja Kausalan pohjavesialueet. Mankalan ja Miehonkankaan alueet kuuluvat 2E luokkaan.

Kirviänkankaan pohjavesialue on luokiteltu pelkkään E luokkaan.

Katso Iitin pohjavesialueet kartalla

Katso Iitin pohjavesialueiden suojelusuunnitelma (pdf)