Erika Räikkönen
0405957264
erika.raikkonen@iitti.fi

Varhaiskasvatusyksiköiden esimies

  • Varhaiskasvatuksen varaesimies: Heidi Liljeqvist

Salme Saari
0405500257
salme.saari@iitti.fi

Varhaiskasvatuksen palvelupäälikkö

  • Varhaiskasvatuksen varaesimies Tiina Kantonen

Varhaiskasvatus

Alle 7-vuotiaat lapset voivat saada päiväkotihoitoa kunnan järjestämänä.

Lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen sekä sen tavoitteista säädetään varhaiskasvatuslaissa

Iitin kunnassa varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa. Perhepäivähoitoa on tarjolla yksityisen palveluntuottajan kautta. 

Kunnallinen päiväkotihoito alle kouluikäisille lapsille voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää tämän hyvinvointia. Toiminnan painopiste on pedagogisessa toiminnassa, ja jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. Huoltajilla on ensisijainen vastuu lasten kasvatuksesta.

Iitin kunta järjestää varhaiskasvatusta kuudessa päiväkodissa. Päiväkodeista Metsämyyrän ja Nuppulan päiväkodeissa järjestetään myös esiopetusta. Vuorohoitoa on mahdollista saada Vaahteran päiväkodissa.

Muistutus- ja kanteluohje (Varhaiskasvatuslaki 54§) löytyy toimintaohjeiden alta.

PÄIVÄHOITOTOIMISTO SIIRTYNYT VANHALLE KUNNANTALOLLE, OSOITTESEEN RAUTATIENKATU 22, KAUSALA 1KRS.


Varhaiskasvatuksen yksiköt, ryhmät ja puhelinnumerot 

Edellytykset

Päiväkotihoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen. Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Toimintaohjeet

Vanhempien tulee hakea päiväkotipaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista. Mikäli päivähoidontarve johtuu työllistymisestä, koulutuksesta tai opinnoista, on hakemus jätettävä niin pian kuin mahdollista, mutta viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Varhaiskasvatuslaki 54§, muistutus ja kantelu

Päivähoitotoimisto
Rautatienkatu 22 47400 Kausala
Puh. 040 5500257
Paikallis- tai matkapuhelumaksu
avoinna aamupäivisin tai sopimuksen mukaan
maanantai-perjantai
08:00 - 12:00
Päiväkoti Kanttarelli
Iitintie 29 47400 Kausala
Puh. 0400 805 289
Paikallis- tai matkapuhelumaksu
maanantai-perjantai
06:30 - 17:00
Päiväkoti Metsämyyrä
Iitintie 29 47400 Iitti
Puh. 040 4833710
Paikallis- tai matkapuhelumaksu
maanantai-perjantai
06:00 - 18:00
Päiväkoti Nuppula
Vuolenkoskentie 1296 19160 Huutotöyry
Puh. 040 511 7219
Paikallis- tai matkapuhelumaksu
maanantai-perjantai
06:30 - 17:00
Päiväkoti Peltohiiri
Kausansaarentie 5 47400 Iitti
Puh. 040 4833780
Paikallis- tai matkapuhelumaksu
Aukioloajat (huom. yksiköt ovat tarvittaessa ilmoitettuina aukioloaikoina avoinna!)
maanantai-perjantai
06:30 - 17:00
Päiväkoti Vaahtera
Ruotutie 12 47400 Kausala
Puh. 0400 785 569
Paikallis- tai matkapuhelumaksu
Vuorohoitoa, auki sopimuksen mukaan
maanantai-sunnuntai
00:00 - 00:00

Kansalaiset, Lapset ja lapsiperheet
Lasten päivähoito
varhaiskasvatus / päiväkotihoito, päiväkodit / kunnalliset päiväkodit