Erika Räikkönen
0405957264
erika.raikkonen@iitti.fi

Varhaiskasvatusyksiköiden esimies

  • Varhaiskasvatuksen varaesimies: Heidi Liljeqvist

Salme Saari
0405500257
salme.saari@iitti.fi

Varhaiskasvatuksen palvelupäälikkö

  • Varhaiskasvatuksen varaesimies Tiina Kantonen

Varhaiskasvatus

Alle 7-vuotiaat lapset voivat saada päiväkotihoitoa kunnan järjestämänä.

Lapsen oikeudesta varhaiskasvatukseen sekä sen tavoitteista säädetään varhaiskasvatuslaissa

Iitin kunnassa varhaiskasvatusta järjestetään päiväkodeissa. Perhepäivähoitoa on tarjolla yksityisen palveluntuottajan kautta. 

Kunnallinen päiväkotihoito alle kouluikäisille lapsille voi olla joko kokopäiväistä tai osapäiväistä. Varhaiskasvatuksen tavoitteena on tukea lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista sekä edistää tämän hyvinvointia. Toiminnan painopiste on pedagogisessa toiminnassa, ja jokaiselle lapselle laaditaan henkilökohtainen varhaiskasvatussuunnitelma. Huoltajilla on ensisijainen vastuu lasten kasvatuksesta.

Iitin kunta järjestää varhaiskasvatusta kolmessa päiväkodissa. Päiväkodeista Pikku-Vieterin ja Nuppulan päiväkodeissa järjestetään myös esiopetusta. Vuorohoitoa on mahdollista saada Pikku-Vieterin päiväkodissa.

Muistutus- ja kanteluohje (Varhaiskasvatuslaki 54§) löytyy toimintaohjeiden alta.

PÄIVÄHOITOTOIMISTO SIIRTYNYT VANHALLE KUNNANTALOLLE, OSOITTESEEN RAUTATIENKATU 22, KAUSALA 1KRS. 

Edellytykset

Päiväkotihoitoa voi saada lapsi, joka ei ole vielä oppivelvollinen. Myös oppivelvollisuusikäinen voi saada päivähoitoa, jos erityiset olosuhteet sitä vaativat eikä hoitoa voida muuten järjestää.

Toimintaohjeet

Vanhempien tulee hakea päiväkotipaikkaa lapselle viimeistään neljä kuukautta ennen päivähoidossa aloittamista. Mikäli päivähoidontarve johtuu työllistymisestä, koulutuksesta tai opinnoista, on hakemus jätettävä niin pian kuin mahdollista, mutta viimeistään kaksi viikkoa ennen kuin lapsi tarvitsee hoitopaikan.

Varhaiskasvatuslaki 54§, muistutus ja kantelu

Pikku-Vieterin päiväkoti
Hiihtäjänkaari 2 47400 KAUSALA
Puh. 040 5811 675
Maksullinen
Aukioloajat (klo 6.30-17.00, tai vuorohoidon tarpeen mukaisesti)
maanantai-sunnuntai
06:30 - 17:30
Päivähoitotoimisto
Rautatienkatu 22 47400 KAUSALA
Puh. 040 5500257
Maksullinen
avoinna aamupäivisin tai sopimuksen mukaan
maanantai-perjantai
08:00 - 12:00
Päiväkoti Kanttarelli
Iitintie 29 47400 KAUSALA
Puh. 040 145 4972
Maksullinen
maanantai-perjantai
06:30 - 17:00
Päiväkoti Nuppula
Vuolenkoskentie 1296 19160 HUUTOTÖYRY
Puh. 040 511 7219
Maksullinen
maanantai-perjantai
06:30 - 17:00
Päiväkoti Peltohiiri
Kausansaarentie 5 47400 KAUSALA
Puh. 040 5491 893
Maksullinen
Aukioloajat (huom. yksiköt ovat tarvittaessa ilmoitettuina aukioloaikoina avoinna!)
maanantai-perjantai
06:30 - 17:00

Kansalaiset, Lapset ja lapsiperheet
Perheiden palvelut - Lasten päivähoito
varhaiskasvatus / päiväkotihoito, päiväkodit / kunnalliset päiväkodit